Mechul Cenazeler ve Biz
Dini Hüküm , İslam İnancı / 29 Şubat 2016

Soru: Tanımadığımız birinin cenaze namaz kılınır mı? Sahipleri cami dışında bekliyor ama vakit namazını kılmıyorlar ve cenazeyi sağlığında hiç camide görmedi isek namazını kılmalımıyız kılınırsa dinen bir mahzuru var mıdır? Cevap Tahavi Akaidi Şerhinden: Biz Ehli Sünnet olarak ister salih ve takva olsun ister günahkar facir olsun ölen her müslümanın cenaze namazının kılınmasını hak görmekteyiz. Bu genel hukümden bağiler (meşru otoriteye isyan edenler) ve yol kesici eşkiyalar ile kendi canına kıyanlar hariçtir. (imam Ebu Yusuf intihar edenin de cenazesi kılınır der) Şehitlerin ise cenazesi bizce kılınır. Üstad (Imam Tahavi) bu açıklamayı bidat ehli ile günah ehli facirlerin cenazeleri terk edilmesin kılınsın için yapmıştır, alel umum kim olursa olsun cenazesi kılınır demek için değil. Zira müslüman olduğunu savunanlar iki kısmıdır; mümin ve münafık. Kişi münafık olduğu biliniyorsa cenazesini kılmak ve affını dilemek caiz değildir. Ama bunu tanımayan, mümin zanneden kılabilir. Yani ölenin münafık olduğunu kim biliyorsa namazını o kılamaz bilmeyenler kılarlar. Huzeyfe ra Tebuk gazvesinde münafıkların kim olduklarını öğrenmişti onlardan biri ölünce cenaze namazını kılmaz, hz Ömer de bakardı Huzeyfenin kılmadığı cenazeyi o da kılmazdı. Allah onlardan razı olsun Çünkü Yüce Allah peygamberine münafıkların cenazesini kılmayı yasaklamış ve onlar için af dilese bile affetmeyeceğini haber vermiştir. Gerekçesi Allah ve Rasulunu inkar etmiş…

Estetik Ameliyat Caiz mi ?
Dini Hüküm / 29 Şubat 2016

Soru: Kadın kocasının isteği üzerine saçını boyatabilir mi ? Dudağına veya göğüsüne silikon taktırabilir mi ? Cevap: Kocasına güzel görünmek için kadının saçını boyaması caizdir. Bu gusule de mani değildir zira gusulde kadın baş derisini yıkamakla yükümlü saç tellerini değil. Silikon taktırmaya gelince.. bu estetik ameliyattır ve Allahın yarattığı şekli değiştirmek demektir. Bu değişiklik haramdır. (118-119) Allah o şeytana lanet etti. Ve o da: “Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onlari mutlaka saptiracağım, onları bos kuruntulara sokacağım, ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredecegim de Allah’ın yaratışını değiştirecekler” dedi. Kim Allah’i bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana uğramış olur. Nisa Suresi Ancak alimler demişlerdir kişinin vucudunda bir uzvu sakat arızalı özürlü olursa tedavi amaçlı bir mudahale olabilir. Bu itibarla kadında göğüsler yok gibiyse ve kocası bunu sorun yapıyorsa buna cevaz veriliyor. Ve illa daha güzel özel farklı güzel görünmek için keyfi estetik ameliyat yaptırması caiz değildir.

Nikahı Düşüren Sözler
Dini Hüküm , İslam İnancı / 27 Şubat 2016

Nikahı düşüren sözler nelerdir ? Cevap: Nikahı düşüren sözler boşama sözleri ve küfür sözleridir. Boşama sözleri iki türlüdür 1) açık (sarih) sözler 2) kapalı (kinayeli) sözler 1) Açık sözlere örnek: Boşsun, boşadım, boşuyorum, boşandık, talak verdim, mutallaksın 3) Kapalı sözlere örnek: Babanın evine git, bu evlilik burada bitti. Artık karım değilsin, kocan değilim, kendine koca ara vs.. 1) Açık sözlerden birini kullanırsa erkek, karısı ondan bir talak ile boş olur. Niyetine bakılmaz şaka da yapsa kızgın da olsa sarhoş da olsa karısı boş olur. 2) Kapalı sözlerden birini kullanırsa niyetine bakılır. Niyeti boşamak ise bir talak ile karısı boş olur. Niyeti boşamak değil se boş olmaz. Açık olsun kapalı olsun boşanmak sözlerinden birini telaffuz ederse erkek bir talak vaki olur. Bir kere daha söylerse ikinci talak vaki olur. Bir kere daha söylerse 3. talak da vaki olur ve artık karısı başka kocaya gidip boşanmadıkça buna helal olmaz. 1) Açık sözlerle karısını bir talak veya iki talak ile boşamış koca isterse nikah kıymadan karısına döner. Dönmekle derhal kendiliğinden nikah hasıl olur. Çünkü bu talak talakı ric’i dir. Karısı istemese de dönebilir. 2) Kapalı sözlerden biriyle karısını boşamış koca yeniden birleşmek istiyorsa karısının da istemesiyle nikah kıymalıdır. Karşılıklı rıza ve yeniden nikah…

Her şeyde Hayır var mı ?
İslam İnancı / 27 Şubat 2016

Soru: Her şeyde bir hayır var sözü doğru mudur ? Kaza yapmak, otobüsü kaçırmak, ticarette zarar etmek.. Hep bizim için hayır mıdır ? Cevap: “Allah kuluna anasından babasından çok acır ona hiç zarar dilemez.” Mahmud Efendi ks. Kehf suresinde Musa as ile Hızırın kıssasında Hızır as üç acaip iş yapıyor üçü de zarar gibi görünen aslında sonu karlı ve hayırlı. İlkinde çocuğu katlediyor. Anne babası için ne büyük felaket ama sonunda sevinecekler çünkü o büyüyünce azgın bir eşkıya olmaya namzet idi onun yerine daha cana yakın salih bir evlat veriliyor. Ikincisinde Hızır as bindikleri gemiyi deliyor gemi batma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor ama bu sayede sağlam gemileri zorla gasp eden bir kralın yağmasından kurtuluyor. Üçüncüde ise yıkılmaya yüz tutmuş bir bahçe duvarını oturup tamire koyuluyor boşuna zaman kaybediyorlar halbuki o köylüler bunları kovmuş misafir etmemişler idi.. Maksat, duvar altında gizli olan bir hazine var idi iki yetime ait, hazine açığa çıkarsa yağma olacak.. duvar beş-on sene kadar ayakta kalsın ki çocuklar büyüsün sonra hazinelerine kavuşsunlar.. Hızır as diyor ki bütün bunları ben kendi insiyatifimle yapmadım bunlar Allahın dilemesi idi.. Demekki Allah hiç hissettirmeden kullarını kayırıyor onlara zarar gibi görünen nice menfaatler sağlıyor, hayırlar diliyor.. Yüce Allah: ..Olur ki bir şeyi…

14 şubat Namussuzlar Bayramı !
Genel / 15 Şubat 2016

Kuran Ayeti : Andolsın ki eğer sana bu Kuran ilmi geldikten sonra yine o -yahudi, hristiyanların- heva ve arzularına uyarsan Allahtan ne bir yardımcı ne de bir dost bulamazsın [Bakara 120] Hadis-i Şerif : Kim bir topluma benzerse o da onlardandır. [Ahmed b Hambel, Ebu Davud, ] Bu ayet ve bu hadis müslümanları böylesi lanetlik işlere bulaşmaktan alıkoymaya yeterlidir. Ayrıca bir vaaz ve uyarıya gerek yoktur. Namussuzlar bayramında velev kendi eşine de olsa bir hediye almak ,vermek, kabul etmek, günün kutlu olsun demek bu melanete bulaşmak için yeterlidir.

Mahmud Efendi Rasulullahın Vekilidir
Müjdeci Rüyalar / 14 Şubat 2016

Dünya çapında büyük bir alim Şeyh Esseyyid Muhammed el-Maliki el-Alevi’nin Rüyası Olay öncesi: Medine-i münevvere sakinlerinden olan bu zat Hacc vakti Medineye  gelmiş bulunan bütün dünya ulema ve meşayıhına bir davet verir. Mahmud Efendi hazretleri de davetliler arasındadır. Mahmud Efendi Hazretleri salona giriş yapar ve bir yere oturur, Muhammed Alevi hz hemen ardından koşar ve bir daha elini ayağını öpmek ister, Efendi hazretlerine sarılır. Görenler bir anlam veremez, zira biraz önce kapıda karşılamış ve zaten musafaha muanaka yapmışlardı.. Muhammed Alevi anlatır : Efendim lütfen elinizi uzatın; size biat etmek etmek istiyorum. Dün gece rüyamda Ceddim ve Habibim Muhammed aleyhisselamı gördüm, şu salonuma teşrif buyurdular ve bir mindere bir miktar oturup hiç kelam etmeden kalkıp gittiler.. Şu saate kadar bu rüyayı düşünür ama bir anlam veremiyor bir tevil yapamıyordum.. ..Taki siz içeri girinceye kadar. Geldiniz ve doğruca O mindere vardınız oturdunuz.. İşte şimdi anlamış bulunuyorum ki Ceddim Rasulullah sas bana bir işaret vermek istemiş : “yarın benim oturduğum bu yere oturacak kişi benim vekilimdir” buyurmak istemiş.. Lütfen biatımı kabul edin !? Esseyyid Muhammed Maliki el-Alevî ~1995 ————– Şu resim o salonun ta kendisi ve rüyada bahsi geçen içtima da burada görülendir. Muhammed Maliki, efendi hazretlerine hurmeten sehpayı önüne çekmiş bu sayede…

Beykoz külliyesi ve Erbakan raporu!
İsmailağa Cemaati / 14 Şubat 2016

Mesud Akgül adında bir şahıs bir yazı yazmış Erbakan merhumun sağlığında yaptırdığı bir araştırma ve rapordan bahsediyor. Bu rapora göre beykozda inşa edilen külliyenin arkasında Rum Patrikhanesi varmış hatta inşaatı onlar finanse ediyormuş. Maksat ismailağa cemaatini fatihten söküp atmak ve böylece sur içi denilen bölgenin bütünüyle patrikaneye kalmasını sağlamak ve işte sonuçta ekumenlik elde etmek imiş. Bunun için beykoz Çavuşbaşı da ya…pılacak kulliyeye en çok patrikane sahip çıkmış ve para desteği bile vermiş.. Plan başarıya doğru gidiyormuş Erbakan vefat edince planın önünde engel kalmamış ve ismailağa cemaati Çavuşbaşı ya taşınmaya başlamış !!?? Masa başında basit kurgularla yazıldığı belli olan bu yazı ve bu sahte rapor şimdi elden ele dolaşıyor okuyan dostlar bir irkilip hemen paylaşma yoluna gidiyorlar.. Gerçek ise şöyle: İsmailağanin beykoza taşınmak gibi bir niyeti veya teşebbüsü hiç olmadı. Tüzel kişilik olarak olmadığı gibi bir tek ailenin bile evini satıp oraya taşındığı sabit değil, herkes bunu bilir. Hem orada taşınacak ev de yok. Bir tane satılık villa var fiyatı 4 milyon alan yok. Beykoza kulliye cüziyye yapımına gelince.. Bir araştırma yapın göreceksiniz ki İsmailağa menşeli -benim bildiğim en az- 10 tane külliye faaliyeti sadece İstanbulda mevcuttur. Bunlar ismailağayı oraya buraya taşımak için değil bilakis oraları ismailağaya katmak içindir. Tabir-i…

Peygamberin İzinde İmam Mahmud Efendi
Müjdeci Rüyalar / 14 Şubat 2016

Mahmud Efendi Cemaati Emru Bil-Maruf heyeti başkanı Ramazan İlhan hocaefendi (küçük resim) anlatıyor: Bir marufu emretme, münkerden nehyetme seferinde idik, Abdullah Ustaosmanoğlu hocamızın riyasetinde.. Adapazarında bir camide yatsı namazı akabinde vaaz ettim, cemaatten bir zat ısrarla bizi evine yemeğe davet etti, Kendisi Süleyman efendiye intisaplıymış ama bizi çok sevmiş.. müşavere ettik ve ihlaslı bir adama benziyor kabul edelim dedik beraber çıktık yemeğimizi yedik bu sefer dedi bu saatten sonra sizi bir yere salmam kalın bu gece bizde.. peki dedik geceyi de onun evinde geçirdik.. Saat 02:30 sularında bir gürültüyle uyandık, ev sahibi kapımızı yumrukluyor “kalkın kalkın bir rüya gördüm hemen anlatmam lazım..” Adamda bir telaş bir heyecan.. şaşırdık buyur anlat dedik.. Adam şöyle anlattı: ” Rüyamda gördüm kıyamet kopmuş bütün insanlık mahşer meydanında toplanmış ve Rasulullah sas efendimiz ümmetiyle birlikte orada hazır.. En Önde Rasulullah.. bir nuru var öyle parlak öyle parlak ki göz bakmaya az kalsın dayanamıyor.. sonra bu nur arkasında kilerde devam ediyor ama azala azala.. en arkalarda bir yerde o kadar azalıyor ki nur sanki sönmüş gibi.. Tam o esnada bu nur yeniden parlıyor.. o kadar parlıyor ki Rasulullahın nuruna benzer.. hayret ediyorum ve soruyorum bunlar kim ? Dediler bu Mahmud efendi, arkasındakiler de talebeleri müritleri vs…