Kafire Neden Selam Verilmez

Kafirlere, müslüman olmayanlara selam verilmez biliyoruz. Birisi şöyle diyor: Siz selam verin çünkü bu onların hidayeti için dua manasına gelir” bu görüş doğrumudur neden selam verilmez ? Cevap: Bu nefsi kişisel bir yorum ve geçersiz bir felsefedir. Bu lakırdıyı eden kişi ya Peygamberimizin buyruğundan habersiz cahil, ya da ayet hadis önemsemeyen bir fasık. Hadisi şerif budur: فال النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تبدؤوااليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه “Yahudi Hıristiyanlara selamı ilk veren siz olmayın. Yolda karşılaşırsanız onları kenardan yürümeye mecbur edin.” Bu muazzam hadisten şunları anlıyoruz 🔹Izzet ve şeref bütünüyle Allahın Rasulullahın ve müminlerindir. [Munakikun:8] 🔹Bu izzet gereğince müslüman gayrimuslime selam veremez çünkü bu selam ona Allahın vermediği izzeti vermektir. Bu ise Allaha muhalefettir 🔹Selam vermek kafire izzet ikram tazim manası taşıdığı için hangi ifade ile olursa olsun caiz değil demişlerdir 🔹 Kafir karşısında islamın izzet ve vakarını muhafaza etmek lazım geldiği için bırak selam vermeyi yol vermek yani kenara çekilmek bile caiz değildir. Müslüman ile kafir aynı yoldan karşılıklı gelirse müslüman yolunu değiştirmeden orta yerden yürümeli kafir kenara çekilmek zorunda kalmalı. Tersi olursa müslüman zillet kafir izzetli davranmıştır ki Allahın rızasına terstir. 🔹Şimdilerde yatak odası şeklinden donumuza kadar kafir tipine girmiş iken ne izzetinden ne…

Hadis Usulünde Yöntem Tartışması

Hadis-i seriflerin tespitinde uygulamada iki yöntemin olduğu bir vakia. Cübbeli hocaefendi diyor: Biz Evliyanin asfiyanin, Ehli Sünnet ulemanin kitaplarında gördüğümüz hadisleri aynen naklederiz çünkü onlara itimadımız var; Onlar herhalde uydurma olanı nakletmezler. Ibni kayyim vb bu hadislere mevdu demişler ise aldırmayız. Ebubekir Sifil hoca diyor: Bu olmaz! Evliya da hata eder Ulema da.. Hadis alimlerinin yorum ve değerlendirmelerine bağlı kalmalıyız. Sonra Sifil hoca bir videoda: “Imam Gazali kendinden önce gelmiş Ebu Talibi Mekkiye hüsnü zan etmiş kitabındaki hadisleri konuları aynen kendi kitabına almış, sahih mi değil mi tetkik etmemiş..” diyor. Cevap: Bunu Huccetul İslam, bu kadar ilmi ihtişamıyla yapmışsa ki yapmış -İtiraf ediyorsun- O zaman buradan bizim gibilere şöyle bir yol açıldı: Biz de Gazali Şarani Rabbani gibi ilimde fazilette takvada kendimizden üstün ve mukaddem gördüğümüz ulemaya asfiyaya hüsnü zan ve itimat eder, naklettikleri hadisleri aynen naklederiz. Gazali yi terk edip Ibni Kayyimi almamızı zorunlu kılacak hiç bir dini delil yoktur. Nerde sera nerde Süreyya! Sifil hoca diyor: “Evliyalar da hata yapabilir İmamı Gazali de Imam Rabbani de hata yapabilir.!” Yani “onların naklettiği hadisler, söyledikleri sözler yüzde yüz doğru olmayabilir.” Cevap: Bu sözleri dinleyenin aklına şu geliyor: Huccet ül-İslam Imam Gazaliler Evliyalar Asfiyalar da hata yapabilirse! demekki Sifil hoca hayli…

KURANI ANLAMAK KOLAY MI ?

“Biz bu Kuranı arabi lisan ile inzal ettik ta ki akledesiniz/anlayasınız” [Yusuf:2] “Elbette Kuranı kolay/müyesser kıldık, artık var mı -okuyup- düşünen” [Kamer:17,22,32,40]   Ayetlerini göstererek “Kuranı herkes anlayabilir neden müctehit olmak lazımmış! neden ilim tahsil etmek lazımmış!” diyen cahil çocuklara küçük bir ders:   Kuran ayetleri 4 kısımda mütalaa edilir. İlk 3 kısmını evet herkes anlayabilir, hatta okuyup anlamalıdır. Ancak 4. kısım ayetlere gelince.. O ayetleri ancak derin ilim sahipleri anlayabilir (er Rasih’un fil ilim [3:7]). İlmi olmayanlar ise asla cür’et etmemeli. Herkesin az bir arapça ile anlayabileceği kısımdan olan ayetler şunlardır:   1) İman Esaslarını, sahih islam itikadını, Tevhidi, kıyameti, haşri, hesabı bildiren ayetler. Bu ayetleri orta seviyede ARAPÇA BİLEN herkes anlayabilir.   Bu kısım ayetlerden anlayacağı şey: Allah birdir, eşi benzeri yoktur, O doğmamış doğurulmamış, bilir işitir görür her şeye gücü yeter.. Öldükten sonra insanları yeniden diriltecek hesaba çekecek, iman ehli Cennete, kafirler ve günahı çok olanlar Cehenneme girecek.   2) Vaaz ve nasihat, (zikir) kabilinden olan ayetler, peygamber kıssaları, geçmiş ümmetlerin hikayeleri bu sınıftadır. Bunları da az arapça bilen anlayabilir.   Burada şunu anlayacak “Allah’a isyan eden helak olur, itaat eden dünya ahiret mesud, bahdiyar olur” bu sayede okuyucu isyandan ve günahtan çekinir, ibadet ve takvaya yönelir.  …

Süleyman Efendi Cemaati’ni Müdafaa

Dinsizhaber.kom sitesinde ‘Süleymancılar’ başlıklı bir yazı çıktı. Batından çıkmış gibi kokan, adi bir yazı. Laik dinsiz güruhun FETÖ bahanesiyle bütün cemaatleri bitirmeye tam da heves ettiği şu kritik zamanda, dinsizlik ekmeğine sürülmüş yağ gibi vıcık vıcık bir yazı. Cemaat terbiyesinden mahrum kalmış yazar dini cemaatlere karşı taşıdığı içindeki kin ve nefretini dışa vurmuş. Bakıyorsun Müslüman geçinen bazı zavallılar da mal bulmuş şey gibi yazının üzerine atlamışlar. Bugün müslümanlar olarak İslama ve ehline her zamankinden daha çok sahip çıkmak zorundayız. Hataların üstünü kapatıp, affedip iyi tarafları göremeli ve asla düşmana fırsat vermemeliyiz zira oynan oyun çok büyük.   Yazı müsveddesini okudum tahlil ettim   Adı geçen cemaat/tarikat hakkında yapılan tenkitler eleştiriler içinde en önemli, kaale alıncak “ümmetin yanında yer almadılar” denilen kısmı. Ümmetin yanında yer almayan dini bir cemaat evet hepimizi kızdırır küstürür. Ama bakalım öyle mi !? Eee nasıl yer almamışlar Ümmetin yanında ? “AKP ye oy vermemişler de ANAPa MHP’ye vermişler!”   Yahu yıllardır Saadetçiler AKP seçmenine aynı şeyi söylemiyor mu ? Milli Görüşe oy vermediniz AKP’ye verdiniz, fasık oldunuz! hain oldunuz! demiyorlar mı !?   Siyasi parti ne zamandır dinin kendisi oldu !?   “Düzen laik demokratik düzen. Hakimiyet Allah’ın elinde alınmış! Hangi partiyi seçersen seç Şeriat harici bir zihniyeti…

Ne Oldum Değil Ne Olacağım Demeli

Bismillah ve Elhamdülillah ve sSalatü ve sSelamü Ala Rasulillah Türkiyede İslami hareketin iki zıt kutubu.. Biri Mahmud Ustaosmanoğlu önderliğinde İsmailağa Cemaati/Tarikatı. Diğeri Fethullah Gülen liderliğinde nurculardan Zaman Grubu. Yeni adıyla FETÖ. Fetö hep kötü değildi. Iyi başlamıştı. Hüsnü zannımız vardı. Hatta hüsnü şehadetimiz. Hizmet hareketi idi. Müslüman cemaatti. Muhabbet fedaileriydi. Adanmışlar idi. Eğitim gönüllüleri. Milletçe gururumuz, çocuklarımızı teslim edeceğimiz güvenli el, gelecekte umudumuz idiler. Cumhuriyetle birlikte yurdun bütün dersanelerine girilmiş, bütün makamlar mevkiler ele geçirilmiş, Hilafet-i Muhammediyye ilğa edilmiş, Kuran ilimleri yasaklanmış Medreseler tekkeler zaviyeler kapatılmış, Millet-i İslam ve iman bütün kurumlarıyla bil fiil işğal ve iptal edilmişti. Asil sarık ve cübbe yerini şapkaya, smokin pantolona bırakmış, çarşaf -ki uğruna harp etmişiz- yerini dekolte dedikleri açıklığa bırakmış idi. Bir kaç zaman önce İslamın en görkemli merkezi olan Osmanlı toprakları şimdi fransız ingiliz tahakkümü altında dinsiz laikliğin beşiği halini almış.. Bu ahval ve şerait içinde imanı muhafaza ve İslamı mudafaa Müslüman ferdin en hayati vazifesi haline gelmiş idi. Bu gaye ile dünyada emsali görülmemiş bir mahiyette Osmanlının kırık dökük evladı feveran ederek iman aşkıyla sokağa fırlamış dehşetli küfür yangınından can kurtarmaya koyulmuştur. Necat bulan canlar biri diğerine eklenerek çığ gibi büyümüş ve iki muazzam cemaat-i İslamiyi oluşturmuştur. Evet Türkiyede İslam için çalışan bu…

Kurban Katliam! Öyle Mi !?

Üç beş dinsiz birleşmiş ve böğürmüşler, Hakkın Emrine, Dinime sövmüşler: ‘Kurban müslümana bayram.. hayvanlara katliam imiş!! ” ‘bayramınıza kan bulaşmasın’ mış ‘Bayramınız kansız olsun’ muş ‘Bayramda cellat olmayalım’ mış ‘En büyük ibadet yaşatmak’ mış ‘Can alma can ver bayram et’ imiş ‘Kansız ibadete evet’ demiş! CEVAP: Ey merhametsiz aşağılık domuzlar.. Siz ne hayvan herifler.. Ne akılsız mahluklarsınız ki.. Aç muhtaç insan evladını değil Hayvanları savunursunuz ! Çünkü soy soya çeker.. it ite Eğer Allah sizi o an o hayvan yapsaydı Eminim ki o can kurban hayvanlar bile Sizi aralarına kabul etmez Sizi boynuzlar ve teperlerdi. Çünkü sizden ne Allaha kurban olur Ne insana gıda, ne hayvana eş.. Sizden olsa olsa..ancak olur Leşşş 2. CEVAP: Ey dinsiz imansız rezil eşşekler Hakikat budur ki : İnsan da Hayvan da yüce Allahın.. sana ne ! Mal mülk Onun, Emr-u ferman Onun.. size ne ! O emretmiş bu ser-ayini Kurbanı.. bizle re O istemiş bu şehrayin-i bayramı.. daha ne ?! 3. CEVAP İki yüzlü gavurlar dilsiz şeytanlar sizi.. Asıl katliamı yahudi hiristiyan yapınca budist Ağzı gözü b.ka sıvanmış domuz gibi Kör sağır olur görmezsiniz Çünkü ehl-i küfür tek millet topu zillet Siz kitapsız atesitler illet ki ne illet Onlar çamları bir bir devirirken Fokların…

Bundan Sonra Ne Mi Olur ?

Allahü A’lem Devlet kadrolarından tasfiye edilen 50 bin cemaat üyesi.. Artı tasfiye edilen 12 bin PKK üyesi.. Dış mihraklar (üst akıl) 100 bini bulacak olan bu devasa gürüha sahip çıkacak, para gönderip besleyecek, en azından umut vaad ederek elinde tutacak ve TÜRKİYE aleyhine çirkin emellerinde kullanmak isteyecek.. Muhalefet partileri (CHP; HDP) bu gürühla gizlice görüşüp bunları yeniden kadrolara alma vaadi yaparak oylarını almak isteyecek Bu gürüh bir ümit Reisin ama vefatını ama inişini bekleyecek muhtemele suikast planları yapacak, AKP hükümetinin bir an evvel yıkılışını gözleyecek ve bunun için var güçleriyle çalışacaklar. AKP nin yıkılıp kurulacak yeni hükümet sayesinde yeniden işe alınacaklarını umut etmektedirler Tasfiye işlemleri sona erip ülke içinde hukuki hak arama yolları tükenince 100 bin kişi topluca AİHM’ ye müracaat edip TÜRKİYEYİ astronomik cezalara çarptırmak ve kadrolara yeniden dönmek isteyecekler Tasfiye edilen 50 bin fetö üyelerinin çoğu yurtdışına kaçıp oradaki mektep yurt faaliyetlerine hız verecekler yenilerini açmaya çalışacaklar Tasfiye edilen 12 bin PKK üyesi bir çoğu dağlara çıkıp silahlı örgüte iştirak edecek, PKK örgütü kürt halkı nezdinde kaybettiği desteği bu tasfiye işini alet ederek yeniden kazanmaya çalışacak FETÖ Türkiyede kaybettikleri finans kayanakları 170 ülkede yürüttükleri mektep faaliyetleriNİ zora sokmuştur, yok olan değirmenin suyunu küresel güçlerden temin etmek isteyecekler bunun için…

PEYGAMBER HARAM KOYAR MI ?

Bismillah Soru: Allah Rasulunun haram/farz koyma yetkisi var mıdır ? Cevap: EVET Ehli Sünnet vel Cemaat nezdinde 4 olan Edille-i Şer’iyyenin ikinci ayağı Sünnettir Yani ilahi hükümler ( farz vacip sünnet mustehab haram mekruh mufsit mübah) Kurandan sonra Sünnet ile bilinir. Sünnet; Allah rasulunun söz fiil ve ikrarlarıdır. Ona bi-had salatü selam olsun Bu sebeple Peygamber Efendimizin Ehli Sünnette sıfatı/ünvanı: Şaari dir. Yani Şeriat Koyucu. Çünkü Ehli Sünnet bilir itikad eder ki Rasulullah Allahın dini hakkında Kuranda olmayan bir hüküm verdi ise bunu kendi hevasından yapmamıştır. (Necm:3-4) Yine Allahtan bir vahiy ile yapmıştır. Kuranda yazılı olmayan bu vahiy türüne Vahy-i Gayri Metluw denir. Din ile alakali hadisi şerifler bu tür bir vahyin sonuçlarıdır. Kuranda olandan başka Allah Rasulüne vahiy gelmiş olduğunun yüzlerce delilinden bir tanesi: “Doğrusu, biz, yüzünün semaya yöneldiğini, orada şekilden şekile geçerek, aranip durduğunu görüyorduk. Artik seni hoşnut olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Haydi bakalım, yüzünü Mescid-i Haram’a doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa doğru çevirin! …” [Bakara: 144 (Elmalılı) ] Bu ayet önceki kıblemiz Mescidi Aksa’nın değiştiğini haber verir. Allahın yeni emri (Farz) “Namaz kılarken artık Kabeye dönün” şeklinde. Önceki Farz ‘Mescidi Aksaya doğru dönün’ şeklinde Kuranda bir ayet ise yok. Peki…

İSLAM İNANCİNDA MEHDİ ve FETÖ

Din eğitimini oryantalist fikirler ışığında almış olan ilahiyatçılar şimdilerde ‘Dini’ olan ve olmayanı tespit etmede yeni bir yöntem geliştirdiler: “Dini bir olgu, eğer halkı saptırmada kullanılıyorsa o oluşumu değil olguyu yok et, kısa yoldan o sapık akımdan kurtul !” işte adamların bilimsel! metodları !! Fetö liderine müritleri MEHDİ nazarıyla bakıyormuş, onun ahir zamanda çıkması beklenen Mehdi olduğuna inanıyorlarmış ya! Bu yüzden İslamda Mehdilik fikrini kırmak, yok etmek gerekirmiş ki bir daha FETÖ gibi sapık oluşumlar olmasın mış ! Dünyada ilim adına Din adına uydurulmuş bundan daha tutarsız daha saçma bir yöntem yok! Koskoca profesörlerin televizyon önünde utanmadan sıkılmadan söylediği şey bu.. Bu ipe sapa gelmez yöntemin çürüklüğünü ispat için akademiye gitmek yüksek tahsil yapmak gerekmez. Basit bir iki soru sormak yeterli.. Soruyorum Amerikada beslenen iskender Evrenesoğlunun kendine ‘rasul’ dedirttiği gibi Feto liderine bağlıları ‘peygamber’ deselerdi ‘islamda peygamberlik yok! mu diyeceksiniz !? Ona aynı zamanda muceddit diyorlar.. Islamda muceddit yok! mu diyeceksiniz!? Onun bir alim olduğuna inanıyorlar. Şimdi de islamda alim sınıfı yok! mu diyeceksiniz !? Doktorun öğretmenin sahtesini de çok gördü bu millet ama bu yüzden kimse ne öğretmenlere sövdü ne de öğretmenlik mesleğine.. Yolunu şaşırmışın biri kendini Mehdi olarak tanıttı diye Mehdilik makamına sövmek kadar cahillik yok. Aslında olan…