Mevzu Hadis Uydurma Öyle Mi !

Allahın Adıyla Ulemanın Evliyanın kitaplarında geçen ‘mevzu asılsız!’ Zannedilen Hadisleri Getirin, asıllarını -dine uygunluklarını- göze sokar gibi ispat edeceğim.. Misal: “VATAN SEVGİSİ İMANDANDIR” bir tayfa bu hadise uydurma diye hücum eder HAKİKAT: Bu hadis imam ehline vatanlarını sevmeyi teşvik eder. Vatan muminin canını namusunu evladını ailesini malını mülkünü güvende bildiği ve Allaha kulluğunu serbestçe ifa ettiği mukaddes toprak parçasıdır. Bu toprak parçasını korumak için ölmek şehitlik rütbesi verirkenn bu vatanı sevmek nasıl imanın bir gereği olmaz !? Iman ve islam canı mukaddes saydı ise o canın yuvası olan vatanı elbette mukaddes saymıştır Iman ve islam namusu mukaddes saydı ise o namusun teminatı olan vatanı elbette mukaddes saymıştır Iman ve islam malı mukaddes saydı ise o malın muhafazası olan vatanı elbette mukaddes saymıştır Hem sayısız örneklerde görüldü ki vatana ihanet edenler imandan yoksun munafıklardır. Vatan için can verenler ise iman sahipleridir. İşte 15 TEMMUZ Demekki vatan sevgisi imandandır. Bu doğrudur. Artık bazı ukala mevdu yaftası vurduysa bu hakikate zarar vermez. Belki milletin avamın anlamadığı bir şeyler demek istiyordur. (mür: Cübbeli hocaefendi nin ilgili videosu) İşte Keşful Hafa da (Essığani’den nakille) bu hadise mevzu demiş peşinden Mekasıttan naklederek eklemiş: AMA MANASI DOĞRUDUR. O demese de biz diyoruz MANA DOĞRU. Şu halde mevzu…