Efendi Hazretlerinin Yüksek Ahlakı 1

İstiğase ve Rabıta konularında tartışmak için Abdulaziz Bayındır bidatçıs İsmailağa’ya gelir. Ahmet Vanlıoğlu hoca vesile olmuştur. Elinde yalnız bir Mushaf getirir. Delilleri çok güçlü, Allahın ayetleridir..! Efendi Hazretleri talebelerini çağırır.. Şuna ve şahsında tüm münkirlere vafi cevap vermeleri için. İçlerinde benim bildiğim Ahmet Vanlıoğlu hocanın yanı sıra Mehmet Talu hoca, Mektubatçı Şehit Bayram Ali hoca ve Cübbeli Ahmet Ünlü hocalar var. Ancak Cübbeli hoca münazaraya yetişemez.. Ve Münazara başlar. Ilk atan Bayındır olur, onun isteği ile olduğu için.. Bayındır sorar: İstiğase hakkında ne diyorsunuz. Bu sizin tarikatınızda var mı ? İslamiğa: Vardır ve haktır Bayındır: Allahtan başkasından yardım istemek şirktir! Efendi Hazretleri müdahil olur: Sen Abdülkadir Geylaniyi kabul ediyor musun? Bayındır: Hayır kabul etmem Efendi Hazretleri: Şu halde Biz de seni kabul etmiyoruz” der ve çekilir 1. Raşha Hazreti Şeyh Efendimiz tevcih ettiği bu latif suali ile münazarada aranan en mühim bir hususa tembih etmiştir: Ortak müştereklerin tespiti. Çünkü münazaracılar eğer ortak kabuller noktasında bir anlaşma sağlayamazsa münazara olmaz, münakaşa olacaktır. Münazara: Tarafların hakkı meydana çıkarmak gayesiyle iddialarını ispat sadedinde delillerini serdetmeleridir. Münakaşa: Tarafların kendi iddialarını üstün çıkarmak için laf oyunları, cerbeze ve safsata yapmalarıdır 2. Raşha Hazreti Şeyh efendimiz münazara esnasında Pirimiz Muhammed Bahauddin Şahı Nakşibendi değil de Kadiri tarikatının…

İslami Literatürü Tahrip Çabaları 1
Tahkikat-ı Hakkaniyye / 25 Haziran 2017

Bugün İslam’ın gizli düşmanları Şeriat ilimlerinde önem verilen, yüksek manalar ihtiva eden kelimelerimize hakaret, tahkir ve istihza etme eğilimi içinde, onları en menfi manda kullanarak, kendine özgü terminolojisini dejenere ederek, ıstılahların içini boşaltarak İslami literatürü tahrip etmeyi kastetmektedirler. Ancak esefle müşahede ediyoruz ki bu güruha, açtıkları o kirli yoldan yürüyerek farkında olmadan yardım eden gafil Müslümanlar da yok değil. Mesela 1) Tevatür kelimesi: Tefsir ve Hadis ilminde “Kuran ‘tevatür’ yoluyla geldiği için tartışılmazdır, subutü katidir. Hadisi şerifler eğer ‘tevatür’ ile geldi ise inkar edilemez” deriz. Bu iki cümlede İslami literatürde “tevatür” en yüksek bir manada; Asırlar boyu inkarı kabil olmayacak kuvvette, yalan üzerinde ittifak etmesi aklen mümkün olmayan kalabalıklar tarafından yapılan bilgi aktarım yöntemi” demek iken Meşum güruh ise bu yüksek kelime “tevatürü’ü : Efsane, söylenti, kulaktan kulağa yayılan ve uydurmalarla değişerek gelen” manasında kullanırlar. Alın size bir köşe yazarının tevatürden anladığı: ” Bugün 1 Mayıs. Onlarca farklı tevatüre göre ortalama yüz yıldır işçilerle ilgili sözde bayram olarak anılıyor. Sözde diyorum çünkü; kaynak tevatürlerinde de, geçen yüzyıl içindeki etkinliklerinde de işlenen kodlar hiçte bayram gibi değil.” Diğer hedef kelimeler.. gelecek inşllh isa erdoğan, 26.06.2017

Adalet İstiyorlarmış.. Hangi Adalet !?
İslam İnancı , Türkiye Gündemi / 23 Haziran 2017

Bende Adalet istiyorum. Nasıl istemem.. ‘El-Adl’ Allahın ismi ‘Adil’ Peygamberimizin adı ve vasfı iken ? Adalet Allahın fiilleri içinde Kuranda en çok vurgulanan olgu.. Adalet, Allahın biz inanan kullarından koşulsuz isteği.. hatta düşmanlarımıza karşı bile. “Bir kavme olan düşmanlığınız sizi adaletsizliğe sevk etmesin.. Adil olun, bu takvaya daha yakındır” “Allah zerre ağırlığınca adaletsizlik etmez”   Hadisi şerif: Allahın gölgeliğinden başka gölge olmayan Ahiret gününde o gölge (emniyet şemsiyesi) altına girecek 7 zümrenin birincisi: Adaletli imam (devlet reisi)   Adaletin zıddı zulümdür. Zulüm nerede olsa, kim tarafından olsa asla tasvip edilemez. Zulüm edene Kuranın verdiği isim “zalim”. “Allah zalimleri sevmez.” “Allah zalimleri yola almaz.” “Allahın laneti zalimler üzerine..” “Zalimleri helak edeceğiz” “zalimlerin ancak hüsranını artıracağız.” “zalimleri Cehennemde diz üstü terk edeceğiz” “zalimlere o günde mazeretleri fayda vermeyecek ve onlara lanet ve kötü yurt onlara.” “Dikkat kesilin, zalimlere kalıcı bir azap var” “zalimler birbirinin dostudur Allah ise takva ehlinin velisi dostudur”   Allahın dini adalet ve adaletsizliğe bu kadar önem vermiş iken biz Müslümanların ADALET çağrıları karşısında kayıtsız kalmamız düşünülemez. Ancak sorun şu :   Adalet nedir ?   Önce adaletin tanımında uzlaşalım ki kimin ne dediği, ne istediği bilinsin garazlar belli olsun. Adalet: haklıya hakkını vermektir. Zulüm (adaletsizlik) ise: Hakkı yerine…

İmamın Sakal-ı Şerif ile İmtihanı

İmamın Sakal-ı Şerif ile İmtihanı 1991-92 yıllarında Yozgatta Milli görüşe ait bir yurtta yatılı okurken yurt müdürümüz Necmettin Şahiner, daha önceleri de imam hatiplerde müdürlük yapmış, öncesinde ise Konya’da imamlık yapmış bir amcamız, şöyle anlattı: “Konya’da imam iken bir Kadir Gecesi’nde bizim de camimizde var olan Sakal-ı Şerif ziyareti yaptırdık, kırk bohça içerisinde sarılmış olan sakalı çözdük ve ziyaretler yapıldı insanlar sırayla öptüler kokladılar baktılar ve yeniden salavatlar eşliğinde birer birer bağladık sardık sarmaladık.. Sakalı Şerifi ben böyle sararken birden içime bir kuşku düştü “bu gerçekten Peygamberimizin sakalı mı!?” diye bir şüphe duymaya başladım dedim ki “ben bunu mutlaka sınayacağım, Eğer gerçekten Peygamberin sakalı ise bu yanmaz, çünkü Rasulullahın vucudu ateşe haramdır.. bu sayede o sakal teli gerçek mi bilmiş oluruz. Ama eğer yanarsa demek ki onun sakalı değil benim gibi sıradan birinin sakal teli.. zarar yok yerine başkasını koruz..” Herkes gidip cami boşalınca kapıları kilitledim ve sandukayı önüme koydum o kırk bohçayı teker teker çözdüm ve şişe içinde sakal telini çıkardım elime aldım Bir çakmak çıkardım ve çakmağı yaktım ve o sakal teline yaklaştırdım.. ateşi telin altına getirdim.. gördüklerime inanamadım. Aman Allahım o sakal teli yanmıyordu hayretler içinde kaldım. tel ateşin içinde kalıyor ama yine de yanmıyordu.. Kendi sakalımdan…

Teravih 2 Rekatte 1 Selam Mı 4 mü 6 mı ?
Fıkıh , Hanefi Fıkhı , Türkiye Gündemi / 19 Haziran 2017

Hanefi Fıkhında Teravih Namazında 1 Selam ile Kaç Rekat Kılınabilir? Meselesi Kaynak Eser: Mebsut, Şemsul Eimme Imam Serahsi r.a Terc: isa bin Yahya Er. ğufiralehuma 1] Teravih namazının 1 selamla 6 rekat veya 8 rekat kılınması.. Bu konuda mutekaddim ulema ile muteahhir ulema arasında ihtilaf oldu. 2] Mütekaddim ulema aralarında ihtilaf..  Imam Muhammed ile Imam Ebu Yusuf arasında olan ihtilaftır.. Ve mustehap rekat sayısı hakkındadır ki o (en fazla) 4 rekattır. Zira nafilelerde 4’den fazla kılmak mustahsen değildir. 3] imam Ebu Hanife rahimehullah nezdinde ise ihtilaf bir selamla caiz olabilecek rekat sayısı hakkında vakidir. Bu sayı Imama göre (camiussağir rivayetinde) en fazla 6 rekattır. (kitabussalat rivayetinde ise) 8 rekattır. 4] Eğer adam beş oturuşta 10 rekatı 1 tek selam ile kılarsa Imam Azamdan şaz bir rivayete göre mekruh olmakla beraber caizdir. Mekruh çünkü bu açık/galip fetvalara aykırıdır. 5] Bir selam ve tek oturuş ile 4 rekat toplu kılma konusu.. Kaideye göre bu caiz olmasa gerekir… 6] (Teravih namazının müstehap şekilde kılınışı hakkında Hanefi uleması) 2 rekatta 1 selam dediler. Çünkü bu bedene daha çok rahatlık (revh) verir (Revh; teravih kökünden) Yoplumun katıldığı ibadetlerde kolay olan tercih edilir zira. Ancak daha zor olanı daha efdaldir.” Mebsut, Imam Serahsi (Şamile) SONUÇ: Bu açıklamalara…

GERÇEK İSTİKLAL SAVAŞI 1
Dünya Gündemi , Genel , Türkiye Gündemi / 6 Haziran 2017

ALLAHIN ADIYLA..   Trump başkanlığında Amerika yeni sömürüler yeni entrikalar peşinde. Avrupada Romanyaya dünya kadar savaş malzemesi yığdı. PKK nın Suriye kanadı YPG ye 300 Tır dolusu ağır silah verdi. ve son hamlesi belli oldu; Katarı, petrolünü gazını zenginliğini yemeye karar verdiler. Önce piskolojik zemin hazırlanıyor. 11 Eylül bahanesiyle Afganistanı yediği gibi.. öncesinde de Irakı.. Şimdi sıra Katarda.. Katarın teröre destek verdiği yaygarası başlatıldı.. Hem de komşu ve dindaş ülkeler elinden.. Katara saldırma konusunda dünya kamuoyunu kısa yoldan ikna etmek için. Çünkü bu yaygarayı Amerika İsrail yapsaydı plan deşifre olabilir dünya ikna olmazdı !   Bu durumda ülkeler yeni bir saf düzeni almak durumunda. Fazla seçenek yok. Amerika yandaşlığı veya Rusya-Çin taraftarlığı.. Ortadoğunun Sünni ülkeleri Amerikayı tercih ettiler. Üçüncü bir şık olabilirdi: İslam Ülkeleri Birliği.. Maalesef buna hazır değiliz. belki o SAVAŞ’ tan sonra..   Evet, önümüzde büyük bir SAVAŞ kaçınılmaz görünüyor. Akabinde gerçek bağımsızlığımızı elde edeceğimiz, İnandığımız ve hak ettiğimiz ADİL DÜZENİ kuracağımız bir kanlı savaş. Gerçek İSTİKLAL SAVAŞI.   “Adil düzen mutlaka kurulacak ama kanlı, ama kansız” ERBAKAN r.ah: 1994   “Kuranî Düzen ihsan eyle Ya Rabbi..Kuranî Düzen ihsan eyle Ya Rabbi..Kuranî Düzen ihsan eyle Ya Rabbi..” İmam Mahmud Efendi k.s (1996 Çavuşbaşı külliyesi)   Bu savaş arzulanan…

Diyanet Takvimi mi Gözle Gözlem mi ?

Allahın Adıyla… Her Ramazan ayı tekrar eden tartışma: Süleymaniye Vakfı içinde yuvalanan basit ve küçük bir fırka belki adını duyurmak için koskoca Diyanete karşı çıkıyor, ve Diyanetin işin uzmanı bilim adamları ve gelişmiş teknolojiyle yaptığı İMSAK hesabının hatalı olduğunu iddia ediyor. Bunlar Kuran’ın oruç ile ilgili “Beyaz hayt ufukta siyah hayttan sizce belirgin oluncaya kadar sahurda yiyin” Ayetinde belirtilen ‘belirgin olma’ nın insan gözüyle görebilecek bir belirginliktir, dolayısıyla Diyanetin hesaba dayalı takviminde yazılan imsak saatinde o beyazlık gözle görülmediği için henüz imsak olmamıştır, gerçek imsak şu kadar saat daha geç başlamaktadır, dolayısıyla Diyanet millete fazladan oruç tutturmaktadır” diyorlar. SORU: Bizler bu konuda ne yapmalıyız kime itibar etmeliyiz ?   CEVAP: Tabi ki Diyaneti dinlemeliyiz. Diyanetin hesabı, takvimi Türkiye müslümanlarını dinen bağlayıcı tek unsurdur. Çünkü RAMAZAN, KURBAN, BAYRAM, HACC, CUMA NAMAZI, CİHAD gibi bütün toplumu ilgilendiren dini ve milli konularda o toplumun Müslüman idarecisi yetkilidir. Yetkilinin kararı hatalı bile olsa mutlaka uyulmalıdır. Türkiyede idare Hükümet tarzındadır ve Hükümet bu yetkisini DİYANET’E devretmiş olduğu için Müslümanların itaat etmek zorunda olduğu tek merci Diyanet olmuştur.  Allah Kuranda Müminlerin yolundan ayrılanı şiddetle kınar ve Cehennem ile tehdit eder. Misa:115   Peygamber efendimiz de cemaatten ayrılmayı katiyetle yasaklar, birlik içinde hareket edip başımızda olan mümin idareciye*…