Putlar Yıkılacak Allah Tektir Tek Kalacak

بسم الله الرحمن الرحيم Sevilmeye layık tek varlık Yüce Allah. Ona olan sevgimiz zatîdir. Onun dışındaki bütün sevgiler arazî ve sıfatîdir. Yani Allah Allah olduğu için sevilir şu veya bu sıfatından, özelliğinden dolayı değil. Nimet fazilet ikram vermesinden dolayı da değil.. Buna tasavvufta ‘muhabbeti zatiye’ denilir. Böylesi bir muhabbet Ancak Allah’a lâyıktır. Onun dışındakiler ise ancak Allah’tan ötürü, Allah yolunda, Allah için sevilir. Peygamber bile olsa böyledir. “ALLAHI seversiniz beni de Allah için seversiniz Ehli Beytimi ise benden ötürü seversiniz.” Hadis-i şerif Ancak esefle müşahede ediyoruz ki bazı insanlar birilerini Allah sever gibi sevmektedirler. Bu sevilen kişi bazen bir kadın, bir artist, bir şarkıcı, bir futbolcu bir siyasetçi olurken bazen de bir din adamı olabiliyor.. “İnsanlardan kimleri Allah’tan başka şeyleri Ona eş tutuyorlar da onları Allah sever gibi seviyorlar..” Bakara:165 Bu ayet bu tür aşkın sevgileri yerer haram eder. Çünkü bu derece zati bir sevgiyle sevilen, kim olursa olsun hatta bir peygamber bile olsa o kişinin kalbinde bir put olmuştur. Işte Meryem oğlu İsa’nın hıristiyanlar yanında durmu.. Zati sevgiler kullar için haramdır. Çünkü zati sevgi kusura kördür sevgilide hata yanlış göstermez. O kişi en büyük hataları bile yapsa kabule sebep olur ve yoldan çıkarır. Işte F. Gülen örneği.. Ancak Yüce Allah…

KURANDA MEZHEB

1) Kur’an’a göre mezheplerin meşru oluşu : “Ama bizim uğrumuzda mücadele edenleri, elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz..” [Ankebut 69] • Bu Ayette Allah kendine varan yolların birden fazla olduğunu ifade etmektedir. Demekki islam birliğini sağlamak yolu teke indirmekle değildir. Mezhep gidilen yol demektir. 2) Kurana göre mezhebe bağlı olma gereği : “Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra Peygamber’e karşı çikar, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu saptığı yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir.” [Nisa 115] • Bu Ayette Allah müminlerin tuttuğu yolu terk edeni cehennemle tehdit eder. Müminler 14 asırdır islamı mezhepler dahilinde yaşamış, mezhepleri kabul etmişlerdir. Mezhebi inkar etmek Müslümanların yolundan çıkmaktır. 3) Kurana göre Mezhep imamı Müctehid bir alime uymak gerektiği : “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin..” Nisa 59 • Bu Ayette Allah emir sahibine de itaatı emreder. İdareciler emir sahibi olduğu gibi alimler de emir sahibidir. Arapçada ’emir’ iş durum vaziyet demektir. Din işlerine alimler vaziyet ederler. “Senden önce de, kendilerine vahyettigimiz adamlar gönderdik . Eğer bilmiyorsaniz zikir (kitap/ilim) ehli âlimlere sorun. [Nahl 43 – Enbiya 7] • Bu Ayette Allah bir konuda bilgili olamayanların kitaptan bilgi sahibi Alimlere…

Uydurulan Dinden Indirilen Dine

Allah’ın 99 Adıyla Fizik Kimya.. Dini İlimler midir ? i.er Allah’ın 99 Adıyla Emekli Diyanet işleri başkanı sn Mehmet Görmez şöyle bir söz söylemişti “Tefsir Hadis Fıkıh vb ne kadar dini ilimler ise Fizik Kimya Biyoloji vb de o kadar dini ilimlerdir” Ilim çevreleri bu nitelemeyi kabul etmez ancak ben burada bunun doğru olduğunu var sayarak yazacağım. Başkanın ifadesine göre Türkiyede ve hatta dünyada okullarda okuyan bütün öğrenciler dini ilimler tahsil etmekteler çünkü matematik fizik kimya biyoloji coğrafya.. herkesin okuduğu ilimler. Ancak yapılan son ankete göre Türkiyede Allah’a inananların sayısı % 86 görünüyor. Meleklerin varlığına inananlar %75, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamı hayatına örnek kabul edenler %63 kader hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inananlar %55. Yüzde 99’u müslüman denilen ülkede bu rakamlar müspet dindarlığın gerildiğini, mütedeyyin, dinine bağlı insanların azaldığını gösterir. Dini İlimler? Çelişki burada: Bütün öğrenciler sabahtan akşama kadar dini eğitim alacak ancak günden günde dinine bağlılık azalacak ! Buna karşın hiç okula gitmemiş insanların daha dindar ve tutucu oldukları görülecek! Bu durumda diyanet işleri eski başkanına sormak gerekir “hocam iyi düşün ya bu ilimler (fizik kimya matematik) dini ilimler değil ya da bu işte bir terslik var !? Öyle ya.. Dini ilimler içinde yüzen kişilerin dindar olması gerekir. Aslında pozitif…

Bilimsel Sahtekarlık Örneği 1

Bir gazete köşesinde okudum Yanılmıyorsam Asım Yenihaber’in yazısı. Türkiyede üniversitelerin bilimsel sahtekarlık yaptığını gözler önüne seren önemli bir yazı.. O anlatıyor: Ailemden birisi hastalandı hastane hastane doktor doktor dolaştık bir Şifa bulamadık sonunda doktorun biri “bir de bunu Diyetisyene götürün muhtemelen bazı yedikleri dokunuyor” dedi ve Diyetisyene gittik. Kadın doktor hastamızı inceledi ve bir diyet listesi hazırladı adını hiç duymadığım nerede satıldığını bilmediğim meyveler.. dedim ki bu kadar adı duyulmadık meyve yazdınız neden hurma yazmadınız ? Kadın doktor dedi: Biz bu işin bilimini yaptık üniversitede hurmadan bir bahis duymadık. Ben de dedim ki “Öyleyse lütfen hurmayı da araştırın!” Ayrıldım Eve gelince adı duyulmadık meyveleri hepsini sildim hurma yazdım ve o hastamıza bol bol hurma yedirdik 2 hafta sonra kontrole gittiğimizde doktor hastanın durumuna çok sevindi “verdiğim listeyi uyguladınız galiba” dedi Ben de “hayır uygulamadık Bilakis bol bol hurma yedirdik” dedim. O da dedi ki bize ” Ben de sizden sonra profesörü aradım hurmayı sordum Profesör “Esasında hurma bütün mineralleri vitaminleri proteinleri içeren bir gıdadır, meyvelerin şahıdır ancak dini çağrışımlar yaptığı için biz üniversitede ondan bahsetmeyi sevmeyiz.” Dedi.” işte size #bilimselsahtekarlık. Üniversite gerçeklerin öğretildiği yer olmaktan çıkmış bir takım dinsiz seküler ideolojilerin propaganda merkezi haline gelmiş..! Daha düzeltecek çok şey var….

Çocuk Bekleyen Aile Ne Yapmalı
Genel , İslami hayat / 15 Ağustos 2017

Allah’ın Adıyla Yediğine içtiğine dikkat etmeli haram ve şüpheli şeylerden uzak durmalı. Hamilelikte yenen içilen, yapılan amel ve duygular çocuğa tesir eder. Bu esnada çocuğun hayırlı ve güzel ahlaklı olması bazı sureler okunur. Yusuf suresi güzel yüzlü olması için mesela.. Hamilelik esnasında kadın bol bol hurma yer. Doğum esnasında Fetih suresi okunur. Kolay doğum olması için.. ve Abese suresi 11-20 arası ayetler okunur 20.ayet tekrar edilir.. manası: sonra Allah insanın yolunu (doğumunu) kolay eyledi..” Doğum sonrasında sağ kulağına ezan sol kulağına ikamet okunur. Ağzına bir miktar çiğnenmiş hurma sürülür ilk emdiği şey hurma olması sağlanır. Bunlar mümkün ise toplum önderi muhterem bir zata yaptırılır ve duası alınır ve isim koyar. Değilse bunları babası yapar. Isim koyarken islamca güzel bir isim; Peygamberlerin, başında Abdu… olan Allah’ın isimleri veya sahabe evliya ulema gibi islami çağrışım yapan isimlerden koymaya dikkat etmelidir. Sonra çocuk anasını emer mümkün mertebe abdestli emdirmeye ihtimam eder. Ve ilk 40 gün içinde çocuğun duyacağı bir sesle yanında Kuran hatmi okunur. Ve hatim duasında çocuğun hayırlı sıhhatli uzun ömürlü ve salih biri olması için dua edilir. Ilk birinci hafta sonunda saçı kesilir ağırlığınca altın infak edilir. Ve ilk yedi sene içinde sünnet edilir ve evlat nimetine şükür için akika kurbanı…

Alimin Felsefe Önündeki Malubiyeti

Allah’ın Adıyla Felsefeci: Bu hadis uydurma çünkü bilim felsefesine aykırı, sosyolojiye aykırı yok psikolojiye aykırı ! Alim: “Hayır aykırı değil çünkü bilimsel tespitler, pratik realite, tarihi tecrübe gösterdi ki..” dediği anda alim, felsefeci önünde malup olmuştur. Bundan sonra ne derse desin, isterse felsefeciyi ikna etsin malup olmuştur. Çünkü kurt felsefeci onu kendi metoduna, felsefe yoluna çekmiş alim de kuzu kuzu gitmiştir Zira islamda hadislerin sahih ve sakim olanı tespit etmek senetlerinin kuvvet derecesi iledir, akli felsefi değerlendirmelerle değil. Bilimsel(!) değerlendirme kapısını açtığın zaman bütün ‘İlm-i Üsul-ü Hadis’i iptal ve geçersiz kılmış olursun. Özellikle de avam halk nazarında. Artık herkes hadislere kendi felsefesinden yaklaşır, kimini kafasına göre reddeder kimini hevasınca cerh eder.. Doğrusu : Alim savunmasını şöyle yapmalıydı: Bu hadis sahihtir çünkü bunu filan muhaddis filan raviden rivayet etti, Imam Buhari/Muslim de onlardan tahric ve tespit etti. Senet muttasıl ve ricalin hepsi šika. Demek ki hadis sahih. Madem ki sahih, aklımız bilimimiz bugün onu ihata etmese de makbulumuzdür” demeliydi. “Ama felsefeci usulü hadis, usulü fıkıh kabul etmiyor senet zincir ravi muhaddis dinlemiyor.. bu açıklama tarzı onu ikna etmez!” Şeklinde itiraz edenler dinleyin: Bütün cihan ulemasının ittifakla icra ettiği en sağlam ve geçerli usul (ilmi usul-ü hadis’i) aklı kıt ilmi zıt bir…

Coca Cola Isparta Fabrika Açılışında Reis

Caca cola Isparta açılışı üzerinden Reisi savunmanın zorluğu ve bilinmeyen gerçekler: itilaf devletleri tarafından Türkiye ablukaya alınmış gizli bir ambargonun kıskacında ekonomisi maddi gücü yok edilmek isteniyor. Bunun için ‘Türkiyede can güvenliği yok!’ mal güvenliği yok! türünde kara propagandalar yapılarak yabancı yatırımcıyı kaçırmak hedefleniyor. Benzer karalamalar içimizdeki piyonlarına da dikte ettirilerek inandırıcılık oluşturulmaya çalışılıyor @kk Dünya devletleri arasında ulusal menfaatelerini müdafa etmek kurtlar sofrasında satranç oynamak kadar zordur.. Reis ülkesini milletini koruma uğruna hamle gereği bazen rakibe yemesi için bir piyon veriyor.. Caca cola açılışına katılması bu kabilden.. Aslında o fabrikanın açılmasına hiç bir yasal engel yok. Reisin fazladan yaptığı tek şey orada bulunmak. Bunun da sebebi açılışın gündem olması dünya kamuoyunda duyulmasını sağlamak. Nitekim oldu. Bu sayede Reis dünya kredi değerlendirme kuruluşlarının Turkiye aleyhine verdikleri zayıf notları geçersiz kılıyor, dünya devi şirketlerin türkiyede yatırım yaptığını herkese göstererek Turkiyenin güçlü güvenilir ülke olduğunu göstererek oyunu bozuyor. Siemens ile Rusya ile yapılan anlaşma da bu kabilden. Reise Tepki Sorunu: Islâmi camianın sanal alemde gösterdiği tepki Reisin istediği şey. Siz bu yazıya aldırmadan tepki vermeye devam edin zira bu tepki bu stratejinin bir parçası. Itilaf devletlerinin kendi tabanının Reise tepki duyduğunu görmesi reise daha çok güvenmelerini sağlayacak ve batı toplumlarında oluşan düşmanlık…

Rabıta Tevhid-i Kıble-i Dildir

Rabıta; Gönül Kıblesini Birlemektir. Rabıta; Sureti, Allahı hatırlatan* bir salih zatı tahayyül ve tezekkür ederek Allah’ın feyzine nail olmak, bu tahayyül sayesinde o Salihi öyle bir sevmektir ki, sayesinde o mahmudun kalbinde olan marifetullah muhabbetullah takva ihlas gibi nice fazilet ve güzel ahlakı tahsil etmek, Onun kalbinden kendi kalbine aksettirmektir. Çünkü Halila minel kalbi ilel kalbi sebila *** A dostum kalpten kalbe yol var ha! Ey Rabıta amel-i salihini idrak edememiş zavallı kişi.. Sorarım sana : Namazını nasıl kılarsın ? Okuduklarının manasını düşünür müsün yoksa gafillerden misin? Eğer okuduklarının manasını namazda düşünerek kılıyorsan.. Veya atalarından böyle kılan varsa.. Oturuşlarda teşehhüd de okuyorsundur. Yani Ettehiyyatu’yü.. De şimdi bana “Esselamu aleyke eyyuhennebiyyu” “Ey peygamber sana selam olsun” derken tam o esnada zihnine/kalbine peygamber efendimizin sureti gelse.. Bu şirk midir?! Namaz Allah’a yöneliş.. Allah ile baş başa olmaktır.. Allah’ın önünde huzurunda durmaktır. Allah’la konuşurken ve yüz Allah’a dönük iken tam o anda “Ey peygamber” deyip nebinin suretini tahayyül etmek şirk olmak! gerekir sizin akılsız kafaya göre !? Öyle mi ?? Dikkat et namazdasın. Tam ibadet anı ve Allah ile başbaşa!? Bu halde iken peygamber sureti akla hayale gelince.. peygamber Allah ile aramıza girmiş oluyor mu, olmuyor mu ? Söyle ?? Namazda Allah’a ibadet…