İnsan olmak mış !?

Şimdi birileri diline dolmaya başladı : Önce insan olmalıymış ‘bana insanlığın lazım’ imiş ‘dindarlığını Allaha göster’ imiş ‘bana gösterme’ imiş..!! Cevap: “İnsanlık”çılık, “insanmerkezicilik” gavurca adıyla Humanity 21 asrın küfür dünyasında yükselen bir kavram. Atezimin evrilmiş halidir. İmandan yoksun yığınlar ‘hayat ne için? sorgusunun ağırlığından kurtulmak için “hayat insanlık için” idealini icat etmişler ve bunu imandan islamdan daha üstün bir değer! saymışlardır. Küfrün evrensel dünyasında sıkça telaffuz edilen bu ‘insanlık’ ideal ve mefkuresi Allaha iman ve Allaha teslimiyete alternatif olarak sunulması ve iman önünde bir set bir çukur olması sebebiyle bizde bu lakırdıya karşı bir tepki oluşmuş durumdadır. Kuranda ‘İnsanlık’ ‘insan olmak’ ? Kuranda ‘insan olun’ diye bir tane emir yoktur. İnsan olunmaz insan doğulur.. Tin:4 Mühim olan insan olmak değil kul olmak, Allaha kul. Bakara:21 Nice insanlar vardır kefurdur.. Hacc:66 Nice insanlar vardır hayvandan beterdir.. Araf:179 Nice hayvan var ki insandan üstündür.. Nahl:66 M islamoğlunun salyangozları benim mahallemde satmaz. Kimse bana onun lakırdılarıyla gelmesin Ben onun laflarını Kurana arz ediyorum çoğu çürük çıkıyor bende atıyorum çöpe.. #i_er #insanOlmak