Muhtelif Konular Muhteşem Cevaplar 3

NEDİR YAZILARI Nakşibendi Tarikatı 13.07.2008 – 18:06 İmamı Rabbani Müceddidi elfi Sani der: Nakşibendi tarkatını diğer bütün yollardan üstün kılan şey, bu yolda “Rasulullah’ın sünnetine ittiba etmeye iltizam” var olduğu içindir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mektubat Hanımlar 13.07.2008 – 08:46 Allahın erkeğe lütfudur. Kadının yaratılışını beğeniyorsunuz değil mi !? Şu halde onu Yaratanı da beğenin, her şeyi ile.. gönderdiği dini, Şeriatı, peygamberi.. B.Ç.G 12.07.2008 – 07:55 B batı: batıdan ithal edilen değerleri korumak ve yaymak. batıdan olsunda ne olursa olsun. Ç çalışma: her ne kadar başaramasakta bu yolda çalışacaz bu yolda öleceez bizimde eğilimimiz buna, napalım! G grubu: Tanrısal değerlerin geçerliliğini ancak büyük gruplar kurarak azaltabileceğimizi düşünüyoruz. yoksa tozumu dumanımıza katarlar o şeriatçılar Abdur Rahman As Sudais 12.07.2008 – 07:47 ‘ Kabe imamı ‘ şeklinde telakki edilen manevi bir makamın sahibi. Arkasında namaz kılmak nasib oldu. Allah kabul eylesin. içli bir kıraati var. Suudlular Mısır tarzı kıraat yerine Sudeysi tarzı kıraati tercih ederler. Doğrusu ağdı andırdığı için hadisin maksadına daha muvafık gibi. Ama Abdussmed; Allah ondan razı olsun, Kuranı dinlemeyi dünyaya o sevdirdi. ………………. Gezinirken baktım yorum yazılmamış garib bir surette duruyordu.. Ben mazlumları her zaman müdafa ederim. ateist 11.07.2008 – 02:18 ateist kim imiş: Tanrı tanımayan imiş ! Be…

Farklı Konular ve Özgün Yorumlar 2
Dünya Gündemi , Genel , Soru-Cevap / 29 Mart 2018

NEDİR YAZILARI seni Allaha havale ediyorum 02.08.2008 – 14:44 Genellikle insan, elinden bir şey gelmediği zaman haksızlık yaptığına inandığı kişiye söylediği sözdür. seni Allaha havale ediyorum’ derken muhatabın Allahtan yeterli bir ceza alması istenir..bu anlamda bir bedduadır. Allahından bul ‘ da bu anlamda kullanılır. Aslında Allaha havale etmek işin en güzeldir, ve ağız ile telaffuz etmedende her işin sonucunu Ona havale etmelidir. Allaha havale etmeninin dindeki anlamı tevekkül. Yaygın ifade biçimi ise ‘ Habünallahi ve niğmel vekiil ‘ Doğrusu ben insanlararası husumetlerimde Allaha havale edilmekten memnuniyet duyuyorum. Zira hiçkimse Onun kadar adil olamaz. dahası Allah, engin rahmet ve lütuf sahibidir. Yeterki kul hakkına girmiş olmayalım.. Allaha havale etmek Aynı şey   madımak oteli 01.08.2008 – 02:20 canlı fırın. işin en ilginci burda yanan grup bir kısa süre önce istanbul büyükşehir belediyesinden namaza ve defnedilmeye karşı oldukları gerekçesiyle cesetlerini yaktırmak üzre fırın talep etmişlerdi.. zekeriya beyaz 31.07.2008 – 15:06 kendisiyle eğlenilme alaya alınma kabilinden yapılan muameleleri bile iltifat sayabilecek kadar seviye ve kişilik yoksunu bir zavallı. ‘..İnsanlar cahil önderler edinecekler, bunlara fetva sorulacak ve bilgisizce cevap verecekler sapacak ve saptıracaklar..’ buhari hadisinde geleceği haber verilen ehli fesattan biri.. aşk 31.07.2008 – 15:01 Sevgi iki çeşittir: hakiki ve mecazi kişinin kendine olan…

Farklı Konular ve Yorumlar
Dünya Gündemi , Genel , Soru-Cevap / 29 Mart 2018

isa Erdoğan (Muhammed Hakkani) HTTP://isaerdogan.org NEDİR YAZILARI serbest kürsü 07.10.2016 – 22:14 Dünyaya Allahı tanımaya geldik Habibine ittiba etmeye geldik molla 22.06.2012 – 01:26 Molla (şu farklı manalarda kullanılır) _Büyük İslam Alimi (Fatihin hocaları Molla Hüsrev, Molla Gürani gibi) _Medrese (islami ilimler tahsil edilen okul) da ders veren hoca (mollakasım gibi) _Medresede ders gören talebe _Medrese mektep tahsili olmadığı halde halk arasında hoca gibi kabul edilen kişi Molla kelime aslı itibariyle Arapça mevla (efendi) kelimesinden türemedir. Doğuda mele (ulu kişi) şeklinde telaffuz edilir. kurtuluş savaşı 18.05.2012 – 07:48 Adı var kendi olmayan hayali savaş. Kurtuluş savaşı diye bir savaş olmadı. Bu savaştan bahis, laik cumhuriyetin çocuklara okullarda dayattığı kurgusal bir öğretidir. Amaç: adına kemalizim denilen laik seküler ideolojiyi kabul ettirmek, bu ideolojiyle adı özdeş olmuş şahsiyeti kahraman yapıp kutsallaştırmaktır. Artık uyanma zamanı mustafa kemal atatürk 18.05.2012 – 07:35 Yunanistan topraklarında doğmuş ve her zaman bir yunan bir ingiliz gibi düşünmüş, avrupayı kendine model almış avrupalıyı idol bilmiş ve halkını avrupalı yapmak için çalışmış bir tarihi kişilik. HAKİKAT DERGİSİ 18.05.2012 – 07:21 Liderlerinin ismi ‘ergenekon terör örgütü’ baskınlarında deşifre edilen ‘müslümanları yok etme’ planları içinden çıkan, ‘dışarıda henüz devreye sokmadığımız Ö Öngüt ve İ evrenesoğlu gibi adamlarımız var’ çümlesi içinde adı…

Güncellemeye Dair: El-Kavl-il Güncêl

Güncelleme.. yani bugüne uyarlama. Kadim İslam literatüründe karşılığı olmayan bu kelime bazı dînî ahkâmın zaman ve zemine göre yenilenmesi “Tecdid” veya “Teysir” şeklinde anlaşılabilir. Dinde güncelleme tarihi Vahyin İnişine kadar uzanır. Kuran aslında Tevrat Zebur ve İncilin güncellenmesidir. Kuran içinde de Allah bazı ayetleri ‘nesh’ edip yerine başkasını indirerek ilk güncelleme işini bizzat kendisi yapmıştır. Mesela namazlar 2 rekat farz iken 4 rekat olmaya güncellenmiştir. İçki serbest olmaktan haram olmaya güncellenmiştir. Her asırda yeniden yazılan Kuran Tefsirleri İslamı günün anlayış ve idrakine sunmak olup bir nevi güncellemedir. Her asrın başında gelen mücedditler dine karşmış bidatları ayıklamak ve unutulmuş sünnetleri ihya etmek suretiyle Din-i İslamı asli hüviyetine kavuşturarak güncelleme yaparlar. Burada müceddidin vazifesi Asr-ı saadette olanı aynen buraya aktarmak değil, O asırda olanı bugünün şartlarına uyarlamak, bugün yaşanabilir bir şekle dönüştürmektir. Keza Müctehitler yeni çıkan meselelerin hükümlerini yani güncel fetvaları vererek İslam Fıkhını güncellemektedir. Güncelleme Nerede Cari Olur Ümmetin alimlerine açık olan ahkam yenileme işi yalnız ictihada imkan tanınan hususlardadır. Hakkında Nass (Kesin Delil) olan hükümler ile taabbudi, illeti belirsiz hükümler asla yenilenme, güncelleme kabul etmez. Burası bizlerin reformistlerden ayrıldığımız noktadır. Reformistler islama yen bir form vermek isterken ayırım gözetmez. Onlara göre din ile ilgili herşey yenilenebilir! Doğrusu ise güncelleme Aslın…