Kurandan Kalbe Damla Damla (Kısa Sureler)
İslami hayat , Kuran İlimleri / 20 Haziran 2018

1. Damla Fatiha Suresi : Allah’a Bağlanma veya Huzur-u İlahi Suresi 》Allah bütün kainatın Rabbidir. Emri sözü gücü herkese geçer. Her konudaki dilek ve şikayetleri dinleyecek ve çözecek tek mercidir. 》Unutma ki O Rahmandır. düşmanlarına kötülere de merhamet eder ihtiyaçlarını verir ve dönmeleri için onlara mühlet tanır. Dolayısıyla kötülerin hemen kahrolmasını yok olmasını bekleme 》ve O Rahimdir. Dostlarına özel bir merhameti ihsanı vardır 》Yapılan iyilik ve kötülüklerin mutlaka karşılığını göreceği ahiret günü onundur. O gün bütün tercihler iptal edilmiş yalnızca Onun hükmü fermanı geçerli olmuştur. sana haksızlık yapanlar o günde bunun hesabını ödeyeceklerdir sabret 》Kulluk ve ibadeti Allaha has kılanlar Allahtan hususi bir yardım elde etmeye hak kazanmışlardır. 》Allahtan yardım istemeden önce salih amellerini Allaha arz et o amellerini aracı ve şefaatçı et. 》İyyake nesteğin” duası her işe kafi gelir. Bunu söylerken o günki şikayetin, Allaha arzuhalin ne ise kalbinden onu niyet et. Çünkü bu ifade her şeyi içine alan geniş bir ifadedir. Mesela: Evlenmek isteyen genç “iyyake nesteğin” derken Allahım evlenmem için bana yardım et” demeyi kastetmelidir. Sabah işine giden bir esnaf “Allahım nafakamı helalinden kazanmam için bana yardım et” manasını kastetmelidir. 》ihdina ssırat al-müstekîm” derken Allaha giden en doğru ve kestirme yola (itikat ve amele) Allahın bizi ulaştırmasını…

Kuran Işığında Seçimde Parti Seçimi

1) Allahın Ayetlerini; Şeriatı inkar edenle, değil bir olmak, yan yana bile oturma [Nisa: 140] 2) suçsuz insanları katleden, dağa çıkıp silahlı eşkıyalık yapan, asker sivil öldüren zalimlere azıcık bir meyl dahi etme yoksa cehennem ateşi sana da dokunur. [Hud 113] 3) Allah emreder emaneti ehline teslim ediniz. tağutu ret ve inkar etmek gerekli iken tağuta “iman tazeleyen” ve böylece “Allaha ancak şirk koşarak iman! eden” fasıkaya emanet teslim edilmez çünkü ehil değil. [Nisa:51] [Yusuf:106] [Nisa:58] PKK nın siyasi kanadı HDP yi destekleyenler 30 yıldır yaptıkları bunca azgınlık cinayet ve insan öldürme günahına ortak olur. “Hûd:113”