GERÇEK İSTİKLAL SAVAŞI
Dünya Gündemi , Türkiye Gündemi / 31 Temmuz 2018

KRİTİK ANALİZ 1 Allahın adıyla.. Özet: Batının Türkiyede kurduğu kukla hükümet rejimleri çöküp müslüman halk iktidarı ele alınca batı bunu kendine en büyük tehdit olarak görmüştür ve türlü entrikalarla halkın iktidarını devirip yeniden kuklaları yerleştirmek istemiştir. ancak maşa örgütlere eliyle ortaya konan bütün çabalar sonuç vermeyince iş başa düşmüş ve patronlar sahaya çıkmışlardır. amerika almanya açıktan türkiyeye askeri müdahale yapma azmini deşifre etmiştir. bu müslüman halk gerçek hürriyet ve bağımsızlığına kavuşması için bu savaşın üstesinden gelmeye mecburdur. Acımasız ve pervasız kafir Trump başkanlığında Amerika yeni sömürüler yeni entrikalar peşinde. Avrupada romanyaya dünya kadar savaş malzemesi yığdı. PKK nın suriye kanadı YPG ye 300 Tır dolusu ağır silah verdi. Son hamlesi belli oldu; Katarı, petrolünü gazını zenginliğini yemeye karar verdiler. Önce piskolojik zemin hazırlanıyor. 11 Eylül bahaneyle Afganistanı, öncesinde ise Irakı yediği gibi.. Şimdi sıra Katarda.. Katarın teröre destek verdiği yaygarası başlatıldı.. Hem de komşu ve dindaş ülkeler elinden.. Katara saldırma konusunda dünya kamuoyunu kısa yoldan ikna etmek için. Çünkü bu yaygarayı Amerika İsrail yapsaydı plan deşifre olabilir dünya ikna olmazdı ! Bu durumda ülkeler yeni bir saf düzeni almak durumunda. Fazla seçenek yok. Amerika yandaşlığı veya Rusya-Çin taraftarlığı.. Ortadoğunun Sünni ülkeleri Amerikayı tercih ettiler. Üçüncü bir şık olabilirdi: İslam Ülkeleri…

Ismailağa Cemaatini Bitirecek 4 Zafiyet

Mahmud Efendinin Hazretlerinin bil fiil yaptığı sohbet ve vaazlarından sonra cemaatte hem amel yönünden hem de fikir ve söylem bakımından bir takım zafiyetler oluştu. Bu zafiyet cemaatin ölüm kalım meselesi kadar önemli aslında. 1. zafiyet: Efendi Hazretlerinin her fırsatta ve her ortamda, hatta Başbakanlık konutunda verilen davette bile söylediği şey: Her mahalleye bir erkek bir kız medresesi açmak. Ve okula değil çocuklarınızı medreseye gönderin diyebilme cesareti şu an cemaat olarak gösterilemiyor. özellikle geniş kitlelere hitap eden vaizlerimiz hocalarımız sohbetlerinde “gençler medreseye gidin mutlaka medresede okuyun” şeklinde bir telkinde bulunmuyorlar. Bu da Medrese’nin bir anlamda zayıflamasına, revacının azalmasına ve kaliteli öğrenci akışının durmasına sebep olmaktadır. 2. Zafiyet: Şeyhimiz Mahmut Efendi hazretleri olaylara bakış açısı daima minvalde olmuştur “Allah’ın ihsan ettiği bütün Muzafferiyetler, din hurriyeti emniyet nimeti vs ihlâslı gençlerin Kur’an’a ve sünnete sarılmaları sebebiyledir” “Gençlerin sakal bırakması, genç hanım efendilerin çarşafa bürünmeleri, Medreselerde okuyan talebelerin kendilerini Kur’an’a adamaları, teheccütlere kalkıp ümmete dua etmeleri, Kur’an ilimleri tahsil etmeleri sebebiyle Allah bu ümmetten belaları kaldırmaktadır.” Bunun dışında herkesin konuştuğu ve söylediği şeyler maddi sebepler.. Cemaatin zafiyeti burada ki perdenin arkasını bir çoklarımız göremez olmuş ve popüler söylemlerin tesirinde kalarak din ve hürriyet adına elde edilen başarıları bizler de bir takım siyasetçilere ve maddi…

TAKVA

Konular: 1) Takva nedir ? 2) Takvanın fayda ve faziletleri neler ? 3) Takvanın mertebeleri nelerdir ? Takva Nedir ? Takva veka, vikaye kökünden, Sakınmak korkmak çekinmek manasında isimdir. Kul Allahın azab ve gazabından sakındığı için takva olmuştur. Sakınmanın amelî ciheti Allaha itaat etmek demek şeklindedir. Takva sahibi kişiye “Mütteki” sakınan denir. Kuran-ı Kerimde takva şu kelimelerle geçer: (المتقين المتقون تقي التقوي يتقي يتقون ) Takvanın faydaları ve faziletleri : Kuran-ı Hakîm Takva kullara bir müjde ve hidayet kaynağıdır. (Meryem:97, Bakara:2) Takva Kulları Allah sever (Ali İmran:76, Tövbe:4,7) Takva kullardan Allah amellerini kabul eder, başka etmez (Maide:27) Takva kullar Allahın engin rahmetine nail olur. (Araf:156) Takva ehli cennet ehlidir, cennet onlar içindir (Ali imran:133, Kaf:31) Hayırlı sonuçlar, akibet Takva ehlinindir. (Hud:49, Kasas:83) Takvada en ileri olan, Allaha en yakın ve en sevimli olur (Hucurat:13) Takva olan kişiye Allah ‘furkan’ (hakkı batıldan ayırt etme nuru, yetisi) verir (enfal:29) Takva olana Allah sıkıntılarından bir çıkış kapısı açar, derdine derman verir. (Talak:2) Takva olanı Allah ummadığı yerden rızıklandırır, hiç hesap etmediği nasipler verir (Talak:3) Takva olanın Allah işlerini kolaylaştırır. (Talak:4) Takva olan kulu Allah günahlarını örter üstünü kapatır affeder (Talak:4) Takva olanın Allah ecrini muazzam verir mükafatını büyütür (Talak:5) Takva olanın Allah çabasını…

Şefaat’ın Delili Tur:21

Tur Suresi 21. Ayet Şefaatın en büyük delillerinden Bakın salih babalar, kendilerinden nispeten düşük zurriyetlerinin kurtuluşuna veya derece atlamalarına sebep olmakta. Ayet meali: “Îman edip zürriyetleri de iman ile kendilerine tâbi olanlar (yok mu?) işte biz, onların nesillerini de kendilerine kattık. Kendi amellerinden (ecirlerinden) birşey de eksiltmedik. Herkes kazandığına karşılık rehindir.” Tur:21 Imam Taberi ra bu ayet hakkında 4 türlü tefsir nakleder: 1) Derecesi yüksek olan müminlere zürriyetleri cennette ilhak edilir ve böylece aynı cennetlerde birlikte yaşarlar. 2) Yüksek derecede olan müminlere küçük iken ölmüş zürriyetleri cennette yanlarına verilir 3) Cennete gidip yüksek dereceler alan müminlere, cennete girmeyi hak etmeyen zürriyetleri bağışlanır ve babaları sebebiyle zurriyyetler de cennete girerler. 4) Cennete giren ve yüksek dereceler olan müminlere verilen Sevabın aynısı hak etmeseler de zürriyetlerine de verilir. İmam Taberi Bu dört görüşten en evla olanın birinci görüş olduğunu söyler ve onu tercih eder. Ama doğru tefsir hangisi olursa olsun.. babanın atanın iman etmiş ama ameli zayıf kalmış zurriyetine fayda edeceği kesin. Yani #ŞEFAAT bu anlamda kesin olarak vardır haktır. El Hamdülillah #isa_erdoğan 28.7.2018 Gop.

Demokrasi Şehidi !?

Bu ifade dini bir tabir değildir. Ahiret makamı hiç değildir. Türkiyede yaygınlaşan resmi bir ifade, dünyalık bir rütbedir. Türkiye literatüründe ‘şehit’ görevi başında öldürülen kişiye denmektedir. Haber peşinde ölen muhabire “Basın şehidi” dedikleri gibi. Bu açıdan “demokrasi şehidi” demokrasiyi koruma uğrunda vurularak ölmüş kişi olmuş oluyor. Çünkü darbeler, demokrasiye yani seçilmiş hükümete, halkın irade ve idaresine yapılan saldırı kabul edilir. Darbeye karşı koyan halk da kendi seçtiği idarecileri, yani halkın iradesini.. dolayısıyla demokrasiyi korumuş oluyor. Bu uğurda ölenler de bu zaviyeden bakınca resmen demokrasi şehidi olmuş oluyor. Doğrusu insanların ölen bir kişi hakkında ne dedikleri, ona ne tür bir isim bir rütbe taktıkları pek de önemli değil. Çünkü kişilerin gerçek niyetlerini Allah bilir ve gerçek rütbe ve makamları Allah nezdinde sabittir. Nice “boşuna öldü gitti” denilenler şehit.. ve nice ‘şehit’ zannedilenler de boşu boşuna ölmüş olabilir. İslamda Şehit “Allah yolunda” Allahın adını yüceltmek için katledilen kişidir. Evinden çıkan kişilerin hangisi Allah için çıkıyor, hangisi nefis şöhret dünya için çıkıyor biz bilemeyiz. Ancak niyeti hayatı sireti daima Allah yolunda yürümek olan takva müslümanlar nerede ne şekilde ölürse ölsünler şehit olurlar. Bunlar vatanı müdafaa, milleti namusu, hatta malı koruma uğrunda bile can feda etseler hakiki “şehit” olurlar. Çünkü zaten Allah yolunda hayat…

Yanımdaki Abdülmetin Hoca

Bir Abdülmetin Hoca dünyadan geldi geçti. Herkesin kalbindeki Abdulmetin farklı olabilir. Ben burada kimsenin tesirinde kalmadan benim yanımdaki Abdulmetin Balkanlıoğlu’nu anlatacağım. Ben Abdülmetin hocayı 90’lı yılların başlarında tanıdım O zaman İsmailağa’ya yeni gelmiştim Kayseri’deki prestijli okulumu bırakmış anne babamın ve bütün akrabalarımın karşı çıkmasına rağmen kimseyi dinlememiş, kimsenin kınamasına aldırmamış ve Allahın ilmini tahsil etmek için istanbula Mahmud Efendi Hazretlerinin medresesine sığınmıştım. Bu bakımdan kendimi biraz yalnız hissediyorum kimseden yardım para pul isteyecek halim yoktu. Ve medresede izin zamanı geldi. Herkes memleketine gidiyordu ancak benim memlekete yozgata gidecek yol param yoktu ve bir arkadaşım “Metin hoca talebelere yardım ediyor istersen ondan yol parası isteyebilirsin” demişti Ve beraber Metin hocaya ismailağanın karşısında imamlık yaptığı Acemoğlu Camisi’ne gittik. Namaz çıkışında utana sıkıla durumu kısaca anlattım beni yalnız bir yere çekti O zaman cebinden 1000 lira para çıkardı hiçbir şey sormadan sorgulamadan o bin lirayı bana verdi. Yol parama da yetiyordu harçlığıma da yetiyordu. Ne kadar duygulandım anlatamam. Metin Hoca’nın İlk babalığını o zaman gördüm. O gerçekten fakirin ve Talebenin babasıydı. Ders okuduğumuz hocalardan isteyemez Abdulmetin hocadan isteyebilirdik. Ve mutlaka işimizi hallederdi. Sonra duyduk ki yine bu Metin hocamız Talebelerin ilaç masraflarını da karşılıyormuş. Reçeteyi Metin hocaya götürüyorduk O bir imza atıyor ve…

Allah’ın Hidayeti Adil Midir !

Allah Hidayetini Eşit Dağıtıyor Mu ? Soru: Islam toplumu içinde müslüman anne babadan doğmuş bir insan tabiatıyla müslüman dindar olacak ve cennete gidecektir. Buna karşılık imansız bir toplum içinde kafir anne baba elinde dünyaya gelmiş biri de haliyle kâfir olacak ve cehenneme gidecektir.. Bu adil midir ? Cevap: Bu soru hakiki müminlerin sorusu değil çünkü mümin Rabbisine hüsnü zan eder ve Allahın merhamet ve adaletinden şüphe etmez. Ancak müminlerin imanına vesvese verenlerin attığı bu sorunun da cevabı var. 7 madde halinde cevap vereceğiz. #i_er 1) Evet Allah adildir zerre miktarı zulüm ve haksızlık etmez. [Nisa:40] Bu soruyu sormayı gerektiren şey kulda ki acıma, merhamet duygusu. Kulun merhameti Allahın merhametinin yüzde birinin yüz milyarda biri bile değil..(*) Sendeki bu mikro seviyedeki merhamet ve adalet hissi eğer bir insanın haksız yere ateşe girmesine müsade etmiyorsa, bil ki mutlak adalet ve merhametin sahibi Allah asla haksız yere azap etmez. 2) Allahın bir ismi El Hak dolayısıyla ne yaparsa haklıdır. Ehli Sünnet (hak islam inancı) na göre Allah said kulu cehenneme koyabilir; adaletiyle. Yani cehenneme koydu ise mutkaka hak etmiştir. Şaki kulu ise Cennetine alabilir; fazlı keremi ile. Yani hak etmemiş olsa bile. Bu kayırma ve fazladan ikram diğerine haksızlık değildir. Örneğin: Sana yanlış…

Yedi Açıdan Kader Konusu
Dini Hüküm / 3 Temmuz 2018

Gruplarda yazmışlar “Islamda kader hakkında cevabı olmayan sorular var!” asla. Kader Allahın sırrıdır. Ancak buna rağmen Kaderle ilgili tüm sorularınıza inşallah cevap vereceğim. Kibir yapmadan dinleyen mutlaka aradığı cevabını bulacak. Birinci Konu: Kader Nedir? Kader Allahın herşeyi önceden bilmesi ve takdir etmesidir. Kainatta ki tüm olaylar Allahın bilgi ve kontrolündedir. Kaderi inkar etmek “Allahın kontrolünü, kendi mülkündeki hakimiyetini inkar etmek olacaktır ki bu Allaha apaçık kusur isnad etmek olur. Ikinci konu: Kader iman şartı mıdır? Kader doğrudan Allahın fiili ve sıfatı olduğundan evet Allaha iman etmenin gereğidir. Bu bakımdan imanın şartıdır. Kaderi inkar eden Allahı inkar etmiş olur. Çünkü “bilmeyen ve kontrol edemeyen” kimse ilah olamaz. Üçüncü konu: Allah herşeyi önceden biliyor ve takdir ediyorsa neden bizi sınıyor ? Eğer Allah dünya hayatında insanları sınamadan herkesi hak ettiği yere önceden göndermiş olsaydı ceheneme gidenler itiraz edecek “belki biz iyi kimseler olacaktık bu haksızlık!” diyeceklerdi [Bk: Taha:134] Bunu dedirtmemek için Allah hayat fırsatı veriyor ve aslında ne olduğunu herkese bizzat gösteriyor. Dördüncü konu: Allahın olacakları önceden bilip takdir etmesi insan iradesini ipotek altına almak, insanı zorunlu olarak bir yöne sevk etmek değil midir? Bu durum sınama mantığına aykırı değil mi ? Hayır. Tembel öğrencisini sınayan öğretmen sınavdan aşağı yukarı kaç alacağını…