Kahin Ve Firavun Doktor!
Genel / 13 Şubat 2019

Doktorlar arasında bir şey yaygınlaştı, bir kehanet “çocuğun sakat olacak, drown sendromlu olacak” falan.. Filanca meşhur hastane, en ünlü en pahalı doktor.. Ve yine aynı kehanet.. ama bu defa Aile inançlı. Allaha iman ediyor bu aile, kehanete değil. Ve çocuğun aldırılmasını/öldürülmesini reddediyor. Doktor aşırı ısrar ediyor.. İnanç galip geliyor ve çocuk sağlam doğuyor ve doktorun kehaneti kof çıkıyor. Çocuk sağlıklı oluyor maşallah.. Şimdi akla bir sürü soru geliyor.. Doktor hastaya “senin çocuğun sakat doğacak onu aldır” dedi ve kadın “Hayır Allaha tevekkül ettim aldırmayacağım” demesine karşılık doktordan “tamam sen bilirsin sonucuna da katlanırsın” diyecek yerde.. Doktor ısrarla ve şiddetle neden o çocuğun aldırılmasını/öldürülmesini neden ister? Bunun için hastaya neden şiddetli baskı üstüne baskı uygular !? Muhtemel cevaplar : Çünkü doktor yalan söylediğini yani salladığını biliyor. Bu duruma gelmişken Eğer kadın çocuğunu aldırmazsa yalanı ortaya çıkacak. Çünkü çocuk sağlıklı doğacak ve doktora hesap sorulacak. Ve soruldu. Bundan önce onlarca yüzlerce çocuğu aldırdı ve hiçbirinde doktorun teşhisinin doğruluğu sınanamadı. Çünkü aileler Allaha değil doktora inanmışlardı ve çocuklar parçalanarak ana rahminde katledildi.. Allah: Ana rahminde ne olduğunu ancak ben bilirim” “Gaybi geleceği benden başkası bilemez” Ikinci soru: Doktor neden bu çocukları öldürmek istesin? a) ideolojik nedenler olabilir. Doktor dindar ailelerin nüfusunu kırmak istiyordur…

Allah Kızar Mı ?
Genel / 13 Şubat 2019

Kuranı Kerim’de Allah kafirlerin Allaha ve Resûlüne eziyet ettiğini, üzdüğünü, Allahın onlara gazap ettiğini, kızdığını ve onları unuttuğunu, Müminlerden ise hoşnut ve razı olduğunu, onlara Merhamet gösterdiğini, onlara acıdığını, muhabbet ettiğini bildirir. Hadisi şeriflerde ise Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem efendimiz Allah’ın bazı kullara tebessüm ettiğini ve Allah Cennette salih kullarına gülerek tecelli edeceğini bildirir.. Buraya kadar Allaha izafe edilen durumlar: Gazap, unutma, rıza, acıma, sevgi, eziyet duyma, tebessüm etmek, gülmek.. Halbu ki Allah -anladığımız manada- ne güler ne kızar ne acır ne de üzülür. Bunlar kul sıfatıdır. Doğrusu Allahın halinde hiç değişiklik olmaz. Kimse Allahı kızdıramaz. Kızmak üzülmek zarardır. Kimse Allaha zarar veremez. Allaha izafe edilen bütün bu fiiller, sıfatlar “bi itibaril ğaye” yani neticeleri itibariyledir. Gazap etmenin neticesi ceza vermektir. Su halde “Allah onlara gazab etti” diye okunur, ceza verdi diye anlaşılır. “Rahmet etti acıdı” diye okunur ikram ve in’am etti diye anlaşılır. “Allah onları unuttu” diye okunur, rahmetini ikramını esirgerdi diye anlaşılır. Yoksa gaflet manasında unutmak Allaha erişmez yakışmaz.. Gönül rikkate gelmek manasında acımak, Gönül meyletmek manasında muhabbet Allaha yaraşmaz. Kan beyne hücum etmek, aklı bürümek manasında öfke Allaha yaraşmaz. O yüzden Allah 90 yıllık kendisine yapılan şirk küfür ve isyanı bir iman ile 9 saniyede affeder siler….

Kuran Harflerine karşılık Latin Harfler
Genel / 3 Şubat 2019

Imam Mahmud Efendi Hazretleri Kuran harflerine çok ihtimam eder mektuplarını notlarını her şeyini Kuran harfleriyle yazar, Kuran harfleriyle (arapça farsca osmanlıca) yazılı kitapları okur okuturdu. Kuran Harfleri yerine zorla getirilmiş latince yazıları sevmez ve okumazdı. Dostları ve müritleri tarafından yazılmış mektuplar eğer Kuran harfleriyle yazılmış ise kendi okur, ama latin harfleriyle yazılmış ise okumaz ve Hızır Efendiye okuturdu. Mahmud Efendi Hazretleri latin harfleri için bir defasında “Bu latin harfleri var ya bunlar bile insanın maneviyatını bozar” [1] buyurarak meselenin ruhani cihete tesirine tembihte bulunmuştur. Bu sebeple onun Tarikat dersleri, Şer’i ilim kitapları, risaleler, mektuplar hep Arapça ve Osmanlıca olmuştur. Bizler de medreseye geldiğimizde onun talebelerini aynı hassasiyet içinde bulduk; asla Medresede Türkçe kitaba izin verilmez, bütün ilim kitaplarımız Arapça Osmanlıca olmuştur. Ancak son zamanlar cehalet çoğalıp insanlar bu eserleri okuyamaz olunca ister istemez Ruhul Furkan, kitaplar, ders kağıtları vs latinize edilmiştir. Ancak bereket ve hayır Kuran harflerindedir. Efendi Hazretlerinin kıdemli talebelerinden Nedim Palayan hocaefendi bir cemiyette şöyle dedi: Ihya-i Ulumiddin kitabının arapçasıni okuyorum.. O kadar bereketli ki 20 sayfa türkçeden okuyacağınıza bir sayfa arapçasını okuyun göreceksiniz aklınızda daha çok kalacak, daha çok istifade edeceksiniz. Bunun sebepleri içinde fakirin mütalaası: Kuran Harfleri ile yazılanlar Kuranın Rasulullahın nurlu kelimeleridir. Bu kelimeleri değiştirmeden…