Allah Kızar Mı ?

13 Şubat 2019

Kuranı Kerim’de Allah kafirlerin Allaha ve Resûlüne eziyet ettiğini, üzdüğünü, Allahın onlara gazap ettiğini, kızdığını ve onları unuttuğunu, Müminlerden ise hoşnut ve razı olduğunu, onlara Merhamet gösterdiğini, onlara acıdığını, muhabbet ettiğini bildirir.
Hadisi şeriflerde ise Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem efendimiz Allah’ın bazı kullara tebessüm ettiğini ve Allah Cennette salih kullarına gülerek tecelli edeceğini bildirir..

Buraya kadar Allaha izafe edilen durumlar: Gazap, unutma, rıza, acıma, sevgi, eziyet duyma, tebessüm etmek, gülmek..

Halbu ki Allah -anladığımız manada- ne güler ne kızar ne acır ne de üzülür. Bunlar kul sıfatıdır. Doğrusu Allahın halinde hiç değişiklik olmaz. Kimse Allahı kızdıramaz. Kızmak üzülmek zarardır. Kimse Allaha zarar veremez. Allaha izafe edilen bütün bu fiiller, sıfatlar “bi itibaril ğaye” yani neticeleri itibariyledir.

Gazap etmenin neticesi ceza vermektir. Su halde “Allah onlara gazab etti” diye okunur, ceza verdi diye anlaşılır. “Rahmet etti acıdı” diye okunur ikram ve in’am etti diye anlaşılır. “Allah onları unuttu” diye okunur, rahmetini ikramını esirgerdi diye anlaşılır.

Yoksa gaflet manasında unutmak Allaha erişmez yakışmaz.. Gönül rikkate gelmek manasında acımak, Gönül meyletmek manasında muhabbet Allaha yaraşmaz. Kan beyne hücum etmek, aklı bürümek manasında öfke Allaha yaraşmaz.

O yüzden Allah 90 yıllık kendisine yapılan şirk küfür ve isyanı bir iman ile 9 saniyede affeder siler. 90 yıllık azılı Allah düşmanı 9 saniyede Allah dostu olabilir. Çünkü Allahın halinde değişiklik yoktur ve olamaz. O her zaman kemal sıfatlarıyla muttasıf, her türlü noksandan kusurdan beri ve münezzehtir.

isa erdoğan 13.02.2019 gop.

Yorum Yapılmamış

Yorumlar kapalı.