ALLAH

14 Mart 2017

ALLAHIN SIFATLARI

Vucûd : Allahın varlığı zorunludur
Kıdem : Allahın varlığı ezelidir, başlangıcı doğum günü yoktur
Bekâ : Allahın varlığı ebedidir, sonu ölümü yoktur
Vahdâniyyet : Allahın varlığı tektir, ikinci bir ilah, eşi, oğlu kızı yoktur olamaz
Muhkaleftun lil havâdis : Allahın varlığı eşsizdir, kimse ona denk benzer olamaz
Kıyam bi Nefsihî : Allahın varlığı zatındandır, kimseye hiç bir şeye ihtiyacı yoktur

Hayat : Allah hayat sahibi diridir
İlim : Allah herşeyi bilir
Semi‘ : Allah işitir
Basar : Allah görür
İrade : Allah dileyendir
Kudret : Allah güç kuvvet sahibidir
Kelam : Allah konuşur
Tekvin : Allah yaratır; yaşatır, öldürür, rızıklandırır, yoktan var eder

اسماءُ الله الحُسْنَي

هـُـوَ اللهُ الّـذِي لا إِلــَهَ إِلا هـُـوَ الـرَّحْــمَــنُ الـرَّحِــيـمُ الــمَــلِــكُ الــقـُـدُّوسُ الــسَّــلامُ الــمُـؤمِــنُ الـمُـهَــيْــمِـنُ الـعـَـزيــزُ الـجَــبَّــارُ الـمُـتَـكَـبِّـرُ الـخَـالِــقُ الــبَـاريءُ الــمُـصَـوِّرُ الــغـَـفـَّـارُ الــقـَهّارُ الـوَهـَّـابُ الــرَزَّاقُ الـفـتَّـاحُ الـعَـلِــيـمُ  الـقـابِـضُ الـبَـاسِــط الخـَافِـضُ الـرَّافِــعُ الــمُـعِــزُّ الــمُــذِلُ الـسَّـمِـيعُ الـبـصِــيــرُ الـحَـكـمُ الــعَــدْلُ الـلَّـطِـيـفُ الخَـبِـيـرُ الـحَـلِـيـمُ الـعـَظِـيـمُ الـغَــفُـورُ الـشَّـكُـورُ الـعَـلِـيُّ الـكـبِــيـرُ الحَـفِــيـظ الـمُـقـِـيـتُ الحَـسِــيـبُ الـجَــلِـيـلُ الـكَـريـمُ الـرَّقِــيـبُ الـمُجِــيـبُ الـوَاسِـعُ الـحَـكِــيـمُ الــوَدُودُ الــمَـجِـيـدُ الــبَـاعِــثُ الـشَـهـِـيـدُ الــحَــقُّ الـوَكـِـيـلُ الــقَـويُّ الــمَــتِــيــنُ الـوَلـِيُّ الـحَــمِــيـدُ الـمحْـصِـي الــمُـبْـدِيءُ الــمُـعِــيـدُ الــمُـحْــيــى الــمُــمِــيـتُ الــحَــيُّ الــقــيُّـومُ الـوَاجِــدُ الــمَـاجـِـدُ الــوَاحِــدُ الــصَّــمَــدُ الـــقـَـادِر الـمُقـتَـدِرُ الــمُــقــدِّمُ الـمُـؤَخِــرُ الأوَّلُ الآخِــــرُ الــظـاهِــرُ الـبـَاطِــنُ الـوَالـِـي الـمُـتَـعَـالي الـــبـــرُّ الــتَّـوابُ الـمُـنْــتــقِــمُ الــعَــفُــوُّ الــرَؤُفُ مَــالِـــكُ الــمُــلـــكِ  ذُو الــجَــلال والإكـــرَام الـمُـقـسِـط الـجـَامِـعُ الــغَــنـِيُّ الـمُـغــنِـي الــمَـانـِـعُ الـــضَّــارُّ الــنَـافِــعُ الـــنُّـور الــهَــادِي الــبـَـدِيــعُ الــبَـاقـِـي الـــوَارِثُ الـرَّشِـــيــدُ الـصَّــبُــورُ

Yorum Yapılmamış