Altın Silsilenin 36. Halkası

31 Mart 2019

Mahmud Efendi hz nin Ali Haydar ks Efendiye Postnişin ve Altın Silsilenin 36. Halkası olmaya Liyakati ve bir Fazilet ve Kerameti

Ef Hz’nin yüksek vekillerinden Hasan Efendi, Mevlana Ali Haydar Efendi Hz’nin oğlu Bahaddin Gürbüzler beyefendiden bizzat işittiği şu hadiseyi bizlere aktarmıştır.

Bahaddin Gürbüzler: “Annem bir gün Efendi babama (Mevlâna Ali Haydar Efendi Hz’ne) sual eder :

Efendi, bu şeyhlik işini damadın oğulların dururken neden o yabancıya (Mahmud Efendi hz’ne) bırakıyorsun ?

Mevlâna Ali Haydar Büyük Şeyh Efendi cevap verir:

“Bak hanım bunu sana şöyle göstereyim” dedikten sonra o an bulunduğu kapalı odadan damadı Veli efendiye seslenir “Veliiii” “velii” der ama Veliden bir ses bir cevap duyulmaz. Sonra sırayla oğullarına seslenir “Haaliiit” der “Bahaddiiiin” der ve ancak sonuç aynıdır. Bir ses bir seda işitilmez..

Sonra Ali Haydar Efendi hz sadık müridi Mahmuda seslenir ve “Mahmuud” dediği anda genç Mahmud’un hatiften sesi duyulur “Buyur Efendi Babam” der ve bir süre sonra da kapıyı çalarak huzura girer.

Bunun üzerine Ali Haydar Efendi Hazretlerinin hanesinde ’emanetin aile dışından bir zata, Mahmud Efendi hz’ne teslim edilmesine’ olan itirazlar son bulur ve Mahmud Efendi Hazretlerinin hakkı teslim edilir.

isaerdogan.org

Yorum Yapılmamış

Yorumlar kapalı.