Insana Secde
Genel , Hadis , İslami hayat / 8 Haziran 2019

“Sahabeden Muaz bin Cebel ra o zamanlar Rum diyarı olan Şam tarafına bir seferden dönünce gelir Allah Rasulüne secde eder. Peyganber efendimiz sas “bu nedir şimdi ey Muaz !?” Muaz: “Ya Rasulallah gördüm ki Şamda insanlar patriklere piskoposlara secde ediyorlar. O vakit içimden geçti ki biz de sana secde edelim. Çünkü tazim ve hürmete sen onlardan daha layıksın” Peyganber efendimiz: “Hayır bunu yapmayın. Allahtan başkasına secde etmek layık değildir. Eğer Allahtan başkasına secde edilmesini söyleseydim kadın kocasına secde etmesini emrederdim. Muhammedin canı elinde olan Allaha yemin ederim ki kadın kocasının hakkını ödemedikçe Allahın hakkını ödeyemez. Deve sırtında bile olsa onu arzulayıp çağırsa kalkıp gelmelidir”  ١٤- [عن عبدالله بن أبي أوفى:] لمّا قدِمَ معاذٌ منَ الشّامِ سجدَ للنَّبيِّ ﷺ قالَ ما هذا يا مُعاذُ قالَ أتيتُ الشّامَ فوافقتُهُم يسجُدونَ لأساقفتِهِم وبطارقتِهِم فوَدِدْتُ في نَفسي أن نفعلَ ذلِكَ بِكَ فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ فلا تفعَلوا فإنِّي لو كُنتُ آمرًا أحدًا أن يسجُدَ لغيرِاللَّهِ لأمَرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجِها والَّذي نَفسُ محمَّدٍ بيدِهِ لا تؤدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتّى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها ولو سألَها نفسَها وَهيَ على قتَبٍ لم تمنعه [Müsned, Ebu Davud, Ibni Kesir, ibni Hibnan, Terğib, Şevkani, Elbânî : Sahih] Bazı rivayetlere sokuşturulan “kocasının bütün vücudu irin olsa ve kadın diliyle temizlese vesair..” lafları uydurmadır. Farklı rivayetlerde Allah Rasulü sas Muaz ra’…

Atatürkçüler ve Biz
Genel / 14 Nisan 2019

Bu yazıda şu soruların cevabını arayacağız: 1) Bir insan neden atatürkçü olur ? 2) Atatürkçülüğün kökeni nedir ? Atatürkten önce atatürkçü var mıydı ? 3) Atatürkçüler Dindar idarecileri neden istemez ? 4) Atatürkçüler İslam Şeriatına karşı iken Hıristiyan batıyla neden barışıktır ? Atatürkçüler kendi tanımlarıyla “çağdaş yaşamcı” “laik” kişilerdir. Laik; yani Din’in insan hayatına müdahalesini istemeyen ve “çağdaş yaşam” dedikleri seküler hayatı arzulayan kişilerdir. Bu arzularını “atatürkçülük” fikri içinde bulurlar. Kemal Atatürke sarılmalarının sebebi budur. Dini ve ilahî hiç bir baskı, hiç bir telkin tavsiye altında kalmak istemezler. Dinin norm ve yasalarına uyma gereği hissetmeden dünya hayatını gönüllerince sürdürmek isterler. Kuran bu arzuya “nefsin hevasına uymak” “hevasını tanrı edinmek” der. Meselenin kilit noktası budur: Hevaya uymak. Atatürkçünün istediği tek şey de bu: “Benim yaşantıma kimse karışmasın canım nasıl istiyorsa öyle yaşarım neden zevk alıyorsam onu yaparım” “Din baskısı” dedikleri İslamın farz ve haramlarından soyutlanmış bu tür gönlünce yaşamaya “çağdaş yaşam” ve “laikik” “batılı olmak” “aydınlanmak” demişlerdir. İslam şeriatını Türkiye topraklarında iptal edip bu çağdaş yaşamı bunlara sunduğu için Kemal Atatürke minnettardırlar. yeniden dine dayalı idare biçimine iman tanımadığı için de “atatürkülük” ve “laikilik” bunların dünya görüşüdür. Allah ise bu Din-i mübin-i İslamı, nefsin hevasını iptal etmek için indirmiştir. Din ile…

Altın Silsilenin 36. Halkası
Genel / 31 Mart 2019

Mahmud Efendi hz nin Ali Haydar ks Efendiye Postnişin ve Altın Silsilenin 36. Halkası olmaya Liyakati ve bir Fazilet ve Kerameti Ef Hz’nin yüksek vekillerinden Hasan Efendi, Mevlana Ali Haydar Efendi Hz’nin oğlu Bahaddin Gürbüzler beyefendiden bizzat işittiği şu hadiseyi bizlere aktarmıştır. Bahaddin Gürbüzler: “Annem bir gün Efendi babama (Mevlâna Ali Haydar Efendi Hz’ne) sual eder : Efendi, bu şeyhlik işini damadın oğulların dururken neden o yabancıya (Mahmud Efendi hz’ne) bırakıyorsun ? Mevlâna Ali Haydar Büyük Şeyh Efendi cevap verir: “Bak hanım bunu sana şöyle göstereyim” dedikten sonra o an bulunduğu kapalı odadan damadı Veli efendiye seslenir “Veliiii” “velii” der ama Veliden bir ses bir cevap duyulmaz. Sonra sırayla oğullarına seslenir “Haaliiit” der “Bahaddiiiin” der ve ancak sonuç aynıdır. Bir ses bir seda işitilmez.. Sonra Ali Haydar Efendi hz sadık müridi Mahmuda seslenir ve “Mahmuud” dediği anda genç Mahmud’un hatiften sesi duyulur “Buyur Efendi Babam” der ve bir süre sonra da kapıyı çalarak huzura girer. Bunun üzerine Ali Haydar Efendi Hazretlerinin hanesinde ’emanetin aile dışından bir zata, Mahmud Efendi hz’ne teslim edilmesine’ olan itirazlar son bulur ve Mahmud Efendi Hazretlerinin hakkı teslim edilir. isaerdogan.org

EHL-İ SÜNNET VEL CEMAAT, HAK İSLAM AKİDESİ
Genel / 10 Mart 2019

Rasulullah aleyhisselam efendimiz ahirete irtihal etmesiyle ümmetin bir kısmı Cadde-i Kübradan ayrıldı ve 72 çıkmaz yola saptı.. Bu 72 fırkanın hepsi cehennemlik oldular. Bunlara Fırak-ı Dâlle denir. Ana caddeden sapmayan kurtulucu tek fırkaya da Fırka-ı Naciye veya bilinen adıyla “Ehli Sünnet vel Cemaat” denir. Ehl-i Sünnet vel Cemaat bir fırka/sapma değildir. İslamın kendisidir. Kuran ve Sünnet üzere yaşayan Sahabenin yoludur. Bu akide üzere olmak için aşağıda belirtilen hususlara inanmak gerekir: Allah birdir. Allah, eş oğul kız dengi benzeri ortağı şeriki olmaktan uzak ve münezzehtir. Kainatın yaratıcısı ve sahibi Odur. Allah, Vucud Kıdem Beka Vahdaniyet Muhalefün lil havadis, Kıyam bi-nefsihi adında 6 tane zati sıfatlarıyla muttasıf ve Hayat İlim Semi Basar İrade Kudret Kelam Tekvin adında 8 sübuti sıfatlarıyla muttasıftır Allahtan başka ilah, Tanrı, God yoktur. Allahtan başkasına Tanrı veya God demek, tanrılar ifadesini kullanmak şirktir, affı olmayan en büyük günahtır Allah ezeli ve ebedidir, varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Allah doğmamıştır, doğurmamıştır, ölmez uyumaz yorulmaz her şeye gücü yeter. Hiçbir şey ona benzemez Allah hayat sahibi, her şeyi, geçmişi ve geleceği bilen, her şeyi işiten, her şeyi gören, dilediği ile konuşan, dilediği şeyi ol diyerek yaratandır Allah mekanda değildir. Yukarı aşağı sağ sol Allaha yaraşmaz. Allah bir mekanda olmaktan ve…

Kahin Ve Firavun Doktor!
Genel / 13 Şubat 2019

Doktorlar arasında bir şey yaygınlaştı, bir kehanet “çocuğun sakat olacak, drown sendromlu olacak” falan.. Filanca meşhur hastane, en ünlü en pahalı doktor.. Ve yine aynı kehanet.. ama bu defa Aile inançlı. Allaha iman ediyor bu aile, kehanete değil. Ve çocuğun aldırılmasını/öldürülmesini reddediyor. Doktor aşırı ısrar ediyor.. İnanç galip geliyor ve çocuk sağlam doğuyor ve doktorun kehaneti kof çıkıyor. Çocuk sağlıklı oluyor maşallah.. Şimdi akla bir sürü soru geliyor.. Doktor hastaya “senin çocuğun sakat doğacak onu aldır” dedi ve kadın “Hayır Allaha tevekkül ettim aldırmayacağım” demesine karşılık doktordan “tamam sen bilirsin sonucuna da katlanırsın” diyecek yerde.. Doktor ısrarla ve şiddetle neden o çocuğun aldırılmasını/öldürülmesini neden ister? Bunun için hastaya neden şiddetli baskı üstüne baskı uygular !? Muhtemel cevaplar : Çünkü doktor yalan söylediğini yani salladığını biliyor. Bu duruma gelmişken Eğer kadın çocuğunu aldırmazsa yalanı ortaya çıkacak. Çünkü çocuk sağlıklı doğacak ve doktora hesap sorulacak. Ve soruldu. Bundan önce onlarca yüzlerce çocuğu aldırdı ve hiçbirinde doktorun teşhisinin doğruluğu sınanamadı. Çünkü aileler Allaha değil doktora inanmışlardı ve çocuklar parçalanarak ana rahminde katledildi.. Allah: Ana rahminde ne olduğunu ancak ben bilirim” “Gaybi geleceği benden başkası bilemez” Ikinci soru: Doktor neden bu çocukları öldürmek istesin? a) ideolojik nedenler olabilir. Doktor dindar ailelerin nüfusunu kırmak istiyordur…

Allah Kızar Mı ?
Genel / 13 Şubat 2019

Kuranı Kerim’de Allah kafirlerin Allaha ve Resûlüne eziyet ettiğini, üzdüğünü, Allahın onlara gazap ettiğini, kızdığını ve onları unuttuğunu, Müminlerden ise hoşnut ve razı olduğunu, onlara Merhamet gösterdiğini, onlara acıdığını, muhabbet ettiğini bildirir. Hadisi şeriflerde ise Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem efendimiz Allah’ın bazı kullara tebessüm ettiğini ve Allah Cennette salih kullarına gülerek tecelli edeceğini bildirir.. Buraya kadar Allaha izafe edilen durumlar: Gazap, unutma, rıza, acıma, sevgi, eziyet duyma, tebessüm etmek, gülmek.. Halbu ki Allah -anladığımız manada- ne güler ne kızar ne acır ne de üzülür. Bunlar kul sıfatıdır. Doğrusu Allahın halinde hiç değişiklik olmaz. Kimse Allahı kızdıramaz. Kızmak üzülmek zarardır. Kimse Allaha zarar veremez. Allaha izafe edilen bütün bu fiiller, sıfatlar “bi itibaril ğaye” yani neticeleri itibariyledir. Gazap etmenin neticesi ceza vermektir. Su halde “Allah onlara gazab etti” diye okunur, ceza verdi diye anlaşılır. “Rahmet etti acıdı” diye okunur ikram ve in’am etti diye anlaşılır. “Allah onları unuttu” diye okunur, rahmetini ikramını esirgerdi diye anlaşılır. Yoksa gaflet manasında unutmak Allaha erişmez yakışmaz.. Gönül rikkate gelmek manasında acımak, Gönül meyletmek manasında muhabbet Allaha yaraşmaz. Kan beyne hücum etmek, aklı bürümek manasında öfke Allaha yaraşmaz. O yüzden Allah 90 yıllık kendisine yapılan şirk küfür ve isyanı bir iman ile 9 saniyede affeder siler….

Kuran Harflerine karşılık Latin Harfler
Genel / 3 Şubat 2019

Imam Mahmud Efendi Hazretleri Kuran harflerine çok ihtimam eder mektuplarını notlarını her şeyini Kuran harfleriyle yazar, Kuran harfleriyle (arapça farsca osmanlıca) yazılı kitapları okur okuturdu. Kuran Harfleri yerine zorla getirilmiş latince yazıları sevmez ve okumazdı. Dostları ve müritleri tarafından yazılmış mektuplar eğer Kuran harfleriyle yazılmış ise kendi okur, ama latin harfleriyle yazılmış ise okumaz ve Hızır Efendiye okuturdu. Mahmud Efendi Hazretleri latin harfleri için bir defasında “Bu latin harfleri var ya bunlar bile insanın maneviyatını bozar” [1] buyurarak meselenin ruhani cihete tesirine tembihte bulunmuştur. Bu sebeple onun Tarikat dersleri, Şer’i ilim kitapları, risaleler, mektuplar hep Arapça ve Osmanlıca olmuştur. Bizler de medreseye geldiğimizde onun talebelerini aynı hassasiyet içinde bulduk; asla Medresede Türkçe kitaba izin verilmez, bütün ilim kitaplarımız Arapça Osmanlıca olmuştur. Ancak son zamanlar cehalet çoğalıp insanlar bu eserleri okuyamaz olunca ister istemez Ruhul Furkan, kitaplar, ders kağıtları vs latinize edilmiştir. Ancak bereket ve hayır Kuran harflerindedir. Efendi Hazretlerinin kıdemli talebelerinden Nedim Palayan hocaefendi bir cemiyette şöyle dedi: Ihya-i Ulumiddin kitabının arapçasıni okuyorum.. O kadar bereketli ki 20 sayfa türkçeden okuyacağınıza bir sayfa arapçasını okuyun göreceksiniz aklınızda daha çok kalacak, daha çok istifade edeceksiniz. Bunun sebepleri içinde fakirin mütalaası: Kuran Harfleri ile yazılanlar Kuranın Rasulullahın nurlu kelimeleridir. Bu kelimeleri değiştirmeden…

İmam

Allahın adıyla. “İmam” lider demektir. Bu kelimeyi ilk defa Kuranla duyduk. Allah, dostu İbrahime seni insanlığa imam yapacağım dediğinde. Bir de müslümanların duası vardı “Allahım bizleri mütteki kullara imam eyle” Ve Allah ahiret günü her insanı imamıyla çağıracağız buyurur. Dünyada hangi imamın, liderin izinden gitti isen ahirette onunla birlikte olacaksın. Bu kadarı imam olmanın değerini anlamak için yeter. Hayır Türkiyede bilinen imam bundan farklı değil. Bizzat budur, Kuranda sözü edilen imamdır. Belki amelde imamlarımız makamın yerini tam dolduramıyor. Ancak bu şan, bu makam o görevin mazmununda münderictir. islamda en büyük rütbe cuma namazına liderlik yapmaktır. Sahabe geldi Ya Rasulallah bana bir amel öğret onu yaparsam cennete gideyim” deyince “imam ol” Eğer olamazsan imama en yakın ol, namazını imamın gölgesinde kıl” demişti. Allah namaza liderlik yapan İmamın başını sıvazlar” Allah namazda imamın kalbine nazar eder, onda hayır arar, görürse daha cemaate bakmaz, bütün cemaati ona bağışlar namazlarını toptan kabul eder.. “ İmam olmak mı üstün müezzin olmak mı ? Koca koca müçtehitler ihtilaf ettiler. Müezzinlik efdal diyenlere karşı imam Azam öğle bir delil getirdi ki.. diyecek söz bırakmadı. “Elbette imamlık üstün çünkü baksanıza Rasulullah müezzin değil, imamdı imam” Hem Türkiyede imam olan müezzin de olur hatip de olur müftü de olur….

Yeniden Kıyafet Inkılabı
Genel , İslami hayat , Türkiye Gündemi / 12 Eylül 2018

Ey müslüman Türkiye halkı! Üzerinize giydiğiniz kıyafet ve çamaşırların menşeini, hangi kültüre ait olduğunu biliyor muydunuz ? Giysi : menşei > orijinal adı Atlet : fransız > athlète Külot: fransız > culotte Pijama: fransız > pyjama Pantolon : fransız > pantalon Ceket: fransız > jaquette Kravat : fransız > cravate Bluz: fransız > blouse Tunik: fransız > tonique Tişört : ingiliz > T-shirt Palto : fransız > Paletot Manto : fransız > manteau Pardösü: fransız > pardessus Fötr: fransız > feutre Kasket : fransız > casquette Vestiyer : fransız > vestiare Portmanto : fransız > portemanteau 🇹🇷 Ya şimdi ? Hâlâ millî bir inkılap yapıp asıl kültürümüze, millî kıyafetlerimize dönmeyi düşünmüyor musunuz!? #i_er veya #isa_erdoğan 12.09.2018

Yanımdaki Abdülmetin Hoca

Bir Abdülmetin Hoca dünyadan geldi geçti. Herkesin kalbindeki Abdulmetin farklı olabilir. Ben burada kimsenin tesirinde kalmadan benim yanımdaki Abdulmetin Balkanlıoğlu’nu anlatacağım. Ben Abdülmetin hocayı 90’lı yılların başlarında tanıdım O zaman İsmailağa’ya yeni gelmiştim Kayseri’deki prestijli okulumu bırakmış anne babamın ve bütün akrabalarımın karşı çıkmasına rağmen kimseyi dinlememiş, kimsenin kınamasına aldırmamış ve Allahın ilmini tahsil etmek için istanbula Mahmud Efendi Hazretlerinin medresesine sığınmıştım. Bu bakımdan kendimi biraz yalnız hissediyorum kimseden yardım para pul isteyecek halim yoktu. Ve medresede izin zamanı geldi. Herkes memleketine gidiyordu ancak benim memlekete yozgata gidecek yol param yoktu ve bir arkadaşım “Metin hoca talebelere yardım ediyor istersen ondan yol parası isteyebilirsin” demişti Ve beraber Metin hocaya ismailağanın karşısında imamlık yaptığı Acemoğlu Camisi’ne gittik. Namaz çıkışında utana sıkıla durumu kısaca anlattım beni yalnız bir yere çekti O zaman cebinden 1000 lira para çıkardı hiçbir şey sormadan sorgulamadan o bin lirayı bana verdi. Yol parama da yetiyordu harçlığıma da yetiyordu. Ne kadar duygulandım anlatamam. Metin Hoca’nın İlk babalığını o zaman gördüm. O gerçekten fakirin ve Talebenin babasıydı. Ders okuduğumuz hocalardan isteyemez Abdulmetin hocadan isteyebilirdik. Ve mutlaka işimizi hallederdi. Sonra duyduk ki yine bu Metin hocamız Talebelerin ilaç masraflarını da karşılıyormuş. Reçeteyi Metin hocaya götürüyorduk O bir imza atıyor ve…

Muhtelif Konular Muhteşem Cevaplar 3

NEDİR YAZILARI Nakşibendi Tarikatı 13.07.2008 – 18:06 İmamı Rabbani Müceddidi elfi Sani der: Nakşibendi tarkatını diğer bütün yollardan üstün kılan şey, bu yolda “Rasulullah’ın sünnetine ittiba etmeye iltizam” var olduğu içindir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mektubat Hanımlar 13.07.2008 – 08:46 Allahın erkeğe lütfudur. Kadının yaratılışını beğeniyorsunuz değil mi !? Şu halde onu Yaratanı da beğenin, her şeyi ile.. gönderdiği dini, Şeriatı, peygamberi.. B.Ç.G 12.07.2008 – 07:55 B batı: batıdan ithal edilen değerleri korumak ve yaymak. batıdan olsunda ne olursa olsun. Ç çalışma: her ne kadar başaramasakta bu yolda çalışacaz bu yolda öleceez bizimde eğilimimiz buna, napalım! G grubu: Tanrısal değerlerin geçerliliğini ancak büyük gruplar kurarak azaltabileceğimizi düşünüyoruz. yoksa tozumu dumanımıza katarlar o şeriatçılar Abdur Rahman As Sudais 12.07.2008 – 07:47 ‘ Kabe imamı ‘ şeklinde telakki edilen manevi bir makamın sahibi. Arkasında namaz kılmak nasib oldu. Allah kabul eylesin. içli bir kıraati var. Suudlular Mısır tarzı kıraat yerine Sudeysi tarzı kıraati tercih ederler. Doğrusu ağdı andırdığı için hadisin maksadına daha muvafık gibi. Ama Abdussmed; Allah ondan razı olsun, Kuranı dinlemeyi dünyaya o sevdirdi. ………………. Gezinirken baktım yorum yazılmamış garib bir surette duruyordu.. Ben mazlumları her zaman müdafa ederim. ateist 11.07.2008 – 02:18 ateist kim imiş: Tanrı tanımayan imiş ! Be…

Farklı Konular ve Özgün Yorumlar 2
Dünya Gündemi , Genel , Soru-Cevap / 29 Mart 2018

NEDİR YAZILARI seni Allaha havale ediyorum 02.08.2008 – 14:44 Genellikle insan, elinden bir şey gelmediği zaman haksızlık yaptığına inandığı kişiye söylediği sözdür. seni Allaha havale ediyorum’ derken muhatabın Allahtan yeterli bir ceza alması istenir..bu anlamda bir bedduadır. Allahından bul ‘ da bu anlamda kullanılır. Aslında Allaha havale etmek işin en güzeldir, ve ağız ile telaffuz etmedende her işin sonucunu Ona havale etmelidir. Allaha havale etmeninin dindeki anlamı tevekkül. Yaygın ifade biçimi ise ‘ Habünallahi ve niğmel vekiil ‘ Doğrusu ben insanlararası husumetlerimde Allaha havale edilmekten memnuniyet duyuyorum. Zira hiçkimse Onun kadar adil olamaz. dahası Allah, engin rahmet ve lütuf sahibidir. Yeterki kul hakkına girmiş olmayalım.. Allaha havale etmek Aynı şey   madımak oteli 01.08.2008 – 02:20 canlı fırın. işin en ilginci burda yanan grup bir kısa süre önce istanbul büyükşehir belediyesinden namaza ve defnedilmeye karşı oldukları gerekçesiyle cesetlerini yaktırmak üzre fırın talep etmişlerdi.. zekeriya beyaz 31.07.2008 – 15:06 kendisiyle eğlenilme alaya alınma kabilinden yapılan muameleleri bile iltifat sayabilecek kadar seviye ve kişilik yoksunu bir zavallı. ‘..İnsanlar cahil önderler edinecekler, bunlara fetva sorulacak ve bilgisizce cevap verecekler sapacak ve saptıracaklar..’ buhari hadisinde geleceği haber verilen ehli fesattan biri.. aşk 31.07.2008 – 15:01 Sevgi iki çeşittir: hakiki ve mecazi kişinin kendine olan…

Farklı Konular ve Yorumlar
Dünya Gündemi , Genel , Soru-Cevap / 29 Mart 2018

isa Erdoğan (Muhammed Hakkani) HTTP://isaerdogan.org NEDİR YAZILARI serbest kürsü 07.10.2016 – 22:14 Dünyaya Allahı tanımaya geldik Habibine ittiba etmeye geldik molla 22.06.2012 – 01:26 Molla (şu farklı manalarda kullanılır) _Büyük İslam Alimi (Fatihin hocaları Molla Hüsrev, Molla Gürani gibi) _Medrese (islami ilimler tahsil edilen okul) da ders veren hoca (mollakasım gibi) _Medresede ders gören talebe _Medrese mektep tahsili olmadığı halde halk arasında hoca gibi kabul edilen kişi Molla kelime aslı itibariyle Arapça mevla (efendi) kelimesinden türemedir. Doğuda mele (ulu kişi) şeklinde telaffuz edilir. kurtuluş savaşı 18.05.2012 – 07:48 Adı var kendi olmayan hayali savaş. Kurtuluş savaşı diye bir savaş olmadı. Bu savaştan bahis, laik cumhuriyetin çocuklara okullarda dayattığı kurgusal bir öğretidir. Amaç: adına kemalizim denilen laik seküler ideolojiyi kabul ettirmek, bu ideolojiyle adı özdeş olmuş şahsiyeti kahraman yapıp kutsallaştırmaktır. Artık uyanma zamanı mustafa kemal atatürk 18.05.2012 – 07:35 Yunanistan topraklarında doğmuş ve her zaman bir yunan bir ingiliz gibi düşünmüş, avrupayı kendine model almış avrupalıyı idol bilmiş ve halkını avrupalı yapmak için çalışmış bir tarihi kişilik. HAKİKAT DERGİSİ 18.05.2012 – 07:21 Liderlerinin ismi ‘ergenekon terör örgütü’ baskınlarında deşifre edilen ‘müslümanları yok etme’ planları içinden çıkan, ‘dışarıda henüz devreye sokmadığımız Ö Öngüt ve İ evrenesoğlu gibi adamlarımız var’ çümlesi içinde adı…