Mahmud Efendi Rasulullahın Vekilidir
Müjdeci Rüyalar / 14 Şubat 2016

Dünya çapında büyük bir alim Şeyh Esseyyid Muhammed el-Maliki el-Alevi’nin Rüyası Olay öncesi: Medine-i münevvere sakinlerinden olan bu zat Hacc vakti Medineye  gelmiş bulunan bütün dünya ulema ve meşayıhına bir davet verir. Mahmud Efendi hazretleri de davetliler arasındadır. Mahmud Efendi Hazretleri salona giriş yapar ve bir yere oturur, Muhammed Alevi hz hemen ardından koşar ve bir daha elini ayağını öpmek ister, Efendi hazretlerine sarılır. Görenler bir anlam veremez, zira biraz önce kapıda karşılamış ve zaten musafaha muanaka yapmışlardı.. Muhammed Alevi anlatır : Efendim lütfen elinizi uzatın; size biat etmek etmek istiyorum. Dün gece rüyamda Ceddim ve Habibim Muhammed aleyhisselamı gördüm, şu salonuma teşrif buyurdular ve bir mindere bir miktar oturup hiç kelam etmeden kalkıp gittiler.. Şu saate kadar bu rüyayı düşünür ama bir anlam veremiyor bir tevil yapamıyordum.. ..Taki siz içeri girinceye kadar. Geldiniz ve doğruca O mindere vardınız oturdunuz.. İşte şimdi anlamış bulunuyorum ki Ceddim Rasulullah sas bana bir işaret vermek istemiş : “yarın benim oturduğum bu yere oturacak kişi benim vekilimdir” buyurmak istemiş.. Lütfen biatımı kabul edin !? Esseyyid Muhammed Maliki el-Alevî ~1995 ————– Şu resim o salonun ta kendisi ve rüyada bahsi geçen içtima da burada görülendir. Muhammed Maliki, efendi hazretlerine hurmeten sehpayı önüne çekmiş bu sayede…

Peygamberin İzinde İmam Mahmud Efendi
Müjdeci Rüyalar / 14 Şubat 2016

Mahmud Efendi Cemaati Emru Bil-Maruf heyeti başkanı Ramazan İlhan hocaefendi (küçük resim) anlatıyor: Bir marufu emretme, münkerden nehyetme seferinde idik, Abdullah Ustaosmanoğlu hocamızın riyasetinde.. Adapazarında bir camide yatsı namazı akabinde vaaz ettim, cemaatten bir zat ısrarla bizi evine yemeğe davet etti, Kendisi Süleyman efendiye intisaplıymış ama bizi çok sevmiş.. müşavere ettik ve ihlaslı bir adama benziyor kabul edelim dedik beraber çıktık yemeğimizi yedik bu sefer dedi bu saatten sonra sizi bir yere salmam kalın bu gece bizde.. peki dedik geceyi de onun evinde geçirdik.. Saat 02:30 sularında bir gürültüyle uyandık, ev sahibi kapımızı yumrukluyor “kalkın kalkın bir rüya gördüm hemen anlatmam lazım..” Adamda bir telaş bir heyecan.. şaşırdık buyur anlat dedik.. Adam şöyle anlattı: ” Rüyamda gördüm kıyamet kopmuş bütün insanlık mahşer meydanında toplanmış ve Rasulullah sas efendimiz ümmetiyle birlikte orada hazır.. En Önde Rasulullah.. bir nuru var öyle parlak öyle parlak ki göz bakmaya az kalsın dayanamıyor.. sonra bu nur arkasında kilerde devam ediyor ama azala azala.. en arkalarda bir yerde o kadar azalıyor ki nur sanki sönmüş gibi.. Tam o esnada bu nur yeniden parlıyor.. o kadar parlıyor ki Rasulullahın nuruna benzer.. hayret ediyorum ve soruyorum bunlar kim ? Dediler bu Mahmud efendi, arkasındakiler de talebeleri müritleri vs…