Kız Erkek Ayırımı Bebekken Başlar

Soru: Allah Rasulü sas yeni doğmuş bebeğe sarı renk giydirmeyi yasaklamış mıdır, bu işin aslı nedir ? Cevap: Allah Rasulü sas cinsiyet ayırımına çok önem vermiş ve erkeğin kadınsı tavırlar, kadının erkeksi tavırlar göstermesini yasaklamış bu yasağı ihlal edenlerin lanet olacağını haber vermiştir. (1) Bu itibarla konuşma şekli, davranışlar ve giysiler çocuk erkekse erkeğe, kız ise kıza özgün olmalıdır. Hatta bebek kundağı ve beşiğin rengi bile.. O gün Asr-ı Sadette doğan çocuk erkek idi ve hazırlanan kundak kızlara özgün renkte sarı idi. Allah Rasulü sas bunu görünce razı olmamış kızmış ve derhal değiştirilmesini emretmiştir. Şimdilerde unisekiz denilen güya her iki cinsiyete uygun kıyafetler türemiştir. Bunlar dinen caiz değildir. Ileride başgösteren eşcinsellik gibi sapıklıklar anne babanın bu husustaki hataları ve cahillikleri yüzünden olmaktadır. Erkek çocuk küçük yaşta erkek gibi, kız çocuğu da kız gibi yetişmelidir. Baba oğluna rol-model olmalı, anne de kızına. Bunun için erkek çocuklar babayla daha çok vakit geçirmeli annenin dünyasına mahkum olmamalıdır. Keza Medresede okulda da kızların öğretmeni kadın, erkek çocukların öğretmeni erkek olmalıdır. Isa Erdoğan 27.11.2018 gop __________ ١- [عن عبدالله بن عباس:] لعن رسولُ اللهِ ﷺالمُترجِّلاتِ من النساءِ والمُخنَّثين من الرجالِ وقال: أخرجوهم من بيوتكم قال: فأخرج رسولُ اللهِ ﷺ فلانًا وأخرج عمرُ فلانًا. [مسند أحمد ٣/٣١٤ • إسناده…

Deizme Götüren Öğrenci Soru ve Şüpheleri ve Cevaplar

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. F. Günaydın bazı İmam Hatip Okulu öğrencilerini deizme yönelten konular hakkında araştırmalar yaptı. Bunun sonucunda İmam Hatiplilerin belirttiği çeşitli soruları derledi. İşte o 21 soru ve İsa Erdoğan hocanın cevapları : 1. Allah bizim Cennete ve Cehenneme gideceğimizi biliyorsa, neden bizi imtihan ediyor? Cevap: Suç gerçekleşmeden cezasını vermek adalete aykırı olduğu için. Polis örneğin uyuşturucu tacirlerini tespit eder ancak hemen tutuklamaz, onları takibe alır bütün delilleri toplar ve sonunda baskın yapar. Aynı böyle. Cennet güzel amellerin mükafatı, cehennem küfrün cezasıdır, mükafat ve ceza ancak eylemden sonra olur önce olmaz. 2. Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz? Cevap: Allah her cana belirli bir ömür biçmiştir. Buna ecel denir. Eceli gelen ölür. Neden ecel tayin etti ? Çünkü dünya hayatı meşekkatlidir ve zaman geçtikçe kişi yaşlanır sağlığını kaybeder ve dünya hayatı çekilmez olur. Kulların ölümü Ölmeyen Diri Olanın büyüklüğünü gösterir hem.. Aynı olamazlar 3. Allah her şeyi bildiği halde neden bizi yarattı? Cevap: Bizim bilemeyeceğimiz yüksek gayeleri ve sırlı hikmetleri O bildiği için. Hem bizi yaratmakla bize en büyük iyiliği yapmıştır. Var olmayı kim istemez.. Bundan dolayı Ona ancak teşekkür etmeliyiz. 4. Bizler Müslüman ailede doğduğumuz için mi Allah’a inanıyoruz. İnanmayan aileden doğanların suçu…

Allah Cehennemlik Kulları Neden Yarattı?

Çocuklar sınıfta Din dersi öğretmenine sormuşlar “Allah kulların cehenneme gideceğini bildiği halde neden yarattı? Cevap Soruyu soran Allahı Cennet ve Cehennemi bildiğine göre inançlı müslüman. Öyle ise ayetler ekseninde konuşalım ki cevap kesin ve net olsun. 1) Mülk Allahın. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Kimse Onu sorgulayamaz, O herkesi sorgulayacak. Enbiya:23 2) Yüce Allah Ben arzda halife yaratacağım” deyince, Melekler “sen bozgunculuk yapacak kan dönecek (cehennemlik) kimseler mi yaratacaksın?” demişler, Allah ise “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” buyurmuş ve kulları itirazsız teslim olmaya çağırmıştır. Bakara:30 Çünkü Allah Alîmdir Hakîmdir. Ne yaparsa doğru ve yerli yerindedir. 3) Allah kullarını cehenneme girsinler için yaratmadı. Öyle olsaydı onları doğrudan cehenneme sokardı. Ama hayır, önce dünyaya gönderiyor, Akıl kitap rasul şeriat veriyor.. Cenneti kazanma fırsat ve imkanı veriyor.. Ancak istemeyeni “ben cehennemi tercih ediyorum” diyeni cehenneme gönderiyor. Bu durumda suçlu ve zalim olan kuldur. Yunus:44 4) Allah her doğan kişiyi islâm kabiliyeti üzere imana meyilli yaratmıştır. Kendisini tüm Ruhlara tanıtımış, varlığına birliğine şahit tutmuştur. Araf:172 Bununla yetinmemiş ona yol gösterici peygamberler göndermiştir. Ve her insan için bir cehennem ve bir cennet yaratmıştır (Buhari) Bütün bunlara karşı inkar ve isyana sapıp bile bile cehenneme gidenler ancak kendini kınamalıdır. 5) Allah isteseydi herkes zorunlu olarak iman…

Çarşaf Her Mü’mine Hanıma Gereklidir

Çarşafın Kuran kıyafeti olduğu gerçeğini mantıkî delillerle ispat Özet: Allah kadınlara tesettürü emretmiştir. Bunda şüphe yok. Tesettür örtünme demektir. Şu halde bir kıyafet ne kadar çok örtücü olursa Allahın emrine o denli sarılmak olacaktır ki bu çarşaftır. Çünkü en çok örten kıyafet budur. Açıklama: Ahzab:59 ..ve müminlerin kadınlarına da söyle üzerlerine cilbab çeksinler.. Ahzab:53 ..ve Nebi eşlerinden bir şey soracağınız zaman perde arkasından sorun. Bu kalplerin temiz kalması için daha uygun.. Nur:60 evlenme ümidi kalmamış kocakarı da olsalar kadınlar iffetli davranıp dışarı kıyafetini kuşanmaları daha iyi olur.. Ahzap:33 Peygamber eşleri eğer takva olmak istiyorsanız.. dahi evlerinizde oturun önceki cahillik döneminde ki gibi süslenip sokağa çıkmayın Bu ayetler ekseninde Tesettürün varlığını herkes kabul ettiğine göre, şimdi mantık ve akıl konuşacak: Tesettür s-t-r kökünden gelir ve örtmek gizlemek demektir. Insanı başkalarının gözünden gizlemenin aracı 3 şeydir: ev, perde ve kıyafet. Burada konumuz 3.sü yani dışarı kıyafeti. Malumdur ki “örtme, örtücü olma” vasfında kıyafetler içinde en düşük olanları var ve en yüksek olanları var. En düşük olanlar üç çeşittir. 1) Tülden imal edilmiş transperan gibi şeffaf kıyafetler. Bunlar boydan olsalar da cesedi örtmez gösterir. 2) sterç gibi dar olanlar. Bunlar da cesede yapışır ve kadın fizikini belli eder örtmemiş olur. 3) Dekolte kıyafetler….

Allah’ın Hidayeti Adil Midir !

Allah Hidayetini Eşit Dağıtıyor Mu ? Soru: Islam toplumu içinde müslüman anne babadan doğmuş bir insan tabiatıyla müslüman dindar olacak ve cennete gidecektir. Buna karşılık imansız bir toplum içinde kafir anne baba elinde dünyaya gelmiş biri de haliyle kâfir olacak ve cehenneme gidecektir.. Bu adil midir ? Cevap: Bu soru hakiki müminlerin sorusu değil çünkü mümin Rabbisine hüsnü zan eder ve Allahın merhamet ve adaletinden şüphe etmez. Ancak müminlerin imanına vesvese verenlerin attığı bu sorunun da cevabı var. 7 madde halinde cevap vereceğiz. #i_er 1) Evet Allah adildir zerre miktarı zulüm ve haksızlık etmez. [Nisa:40] Bu soruyu sormayı gerektiren şey kulda ki acıma, merhamet duygusu. Kulun merhameti Allahın merhametinin yüzde birinin yüz milyarda biri bile değil..(*) Sendeki bu mikro seviyedeki merhamet ve adalet hissi eğer bir insanın haksız yere ateşe girmesine müsade etmiyorsa, bil ki mutlak adalet ve merhametin sahibi Allah asla haksız yere azap etmez. 2) Allahın bir ismi El Hak dolayısıyla ne yaparsa haklıdır. Ehli Sünnet (hak islam inancı) na göre Allah said kulu cehenneme koyabilir; adaletiyle. Yani cehenneme koydu ise mutkaka hak etmiştir. Şaki kulu ise Cennetine alabilir; fazlı keremi ile. Yani hak etmemiş olsa bile. Bu kayırma ve fazladan ikram diğerine haksızlık değildir. Örneğin: Sana yanlış…

Muhtelif Konular Muhteşem Cevaplar 3

NEDİR YAZILARI Nakşibendi Tarikatı 13.07.2008 – 18:06 İmamı Rabbani Müceddidi elfi Sani der: Nakşibendi tarkatını diğer bütün yollardan üstün kılan şey, bu yolda “Rasulullah’ın sünnetine ittiba etmeye iltizam” var olduğu içindir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mektubat Hanımlar 13.07.2008 – 08:46 Allahın erkeğe lütfudur. Kadının yaratılışını beğeniyorsunuz değil mi !? Şu halde onu Yaratanı da beğenin, her şeyi ile.. gönderdiği dini, Şeriatı, peygamberi.. B.Ç.G 12.07.2008 – 07:55 B batı: batıdan ithal edilen değerleri korumak ve yaymak. batıdan olsunda ne olursa olsun. Ç çalışma: her ne kadar başaramasakta bu yolda çalışacaz bu yolda öleceez bizimde eğilimimiz buna, napalım! G grubu: Tanrısal değerlerin geçerliliğini ancak büyük gruplar kurarak azaltabileceğimizi düşünüyoruz. yoksa tozumu dumanımıza katarlar o şeriatçılar Abdur Rahman As Sudais 12.07.2008 – 07:47 ‘ Kabe imamı ‘ şeklinde telakki edilen manevi bir makamın sahibi. Arkasında namaz kılmak nasib oldu. Allah kabul eylesin. içli bir kıraati var. Suudlular Mısır tarzı kıraat yerine Sudeysi tarzı kıraati tercih ederler. Doğrusu ağdı andırdığı için hadisin maksadına daha muvafık gibi. Ama Abdussmed; Allah ondan razı olsun, Kuranı dinlemeyi dünyaya o sevdirdi. ………………. Gezinirken baktım yorum yazılmamış garib bir surette duruyordu.. Ben mazlumları her zaman müdafa ederim. ateist 11.07.2008 – 02:18 ateist kim imiş: Tanrı tanımayan imiş ! Be…

Farklı Konular ve Özgün Yorumlar 2
Dünya Gündemi , Genel , Soru-Cevap / 29 Mart 2018

NEDİR YAZILARI seni Allaha havale ediyorum 02.08.2008 – 14:44 Genellikle insan, elinden bir şey gelmediği zaman haksızlık yaptığına inandığı kişiye söylediği sözdür. seni Allaha havale ediyorum’ derken muhatabın Allahtan yeterli bir ceza alması istenir..bu anlamda bir bedduadır. Allahından bul ‘ da bu anlamda kullanılır. Aslında Allaha havale etmek işin en güzeldir, ve ağız ile telaffuz etmedende her işin sonucunu Ona havale etmelidir. Allaha havale etmeninin dindeki anlamı tevekkül. Yaygın ifade biçimi ise ‘ Habünallahi ve niğmel vekiil ‘ Doğrusu ben insanlararası husumetlerimde Allaha havale edilmekten memnuniyet duyuyorum. Zira hiçkimse Onun kadar adil olamaz. dahası Allah, engin rahmet ve lütuf sahibidir. Yeterki kul hakkına girmiş olmayalım.. Allaha havale etmek Aynı şey   madımak oteli 01.08.2008 – 02:20 canlı fırın. işin en ilginci burda yanan grup bir kısa süre önce istanbul büyükşehir belediyesinden namaza ve defnedilmeye karşı oldukları gerekçesiyle cesetlerini yaktırmak üzre fırın talep etmişlerdi.. zekeriya beyaz 31.07.2008 – 15:06 kendisiyle eğlenilme alaya alınma kabilinden yapılan muameleleri bile iltifat sayabilecek kadar seviye ve kişilik yoksunu bir zavallı. ‘..İnsanlar cahil önderler edinecekler, bunlara fetva sorulacak ve bilgisizce cevap verecekler sapacak ve saptıracaklar..’ buhari hadisinde geleceği haber verilen ehli fesattan biri.. aşk 31.07.2008 – 15:01 Sevgi iki çeşittir: hakiki ve mecazi kişinin kendine olan…

Farklı Konular ve Yorumlar
Dünya Gündemi , Genel , Soru-Cevap / 29 Mart 2018

isa Erdoğan (Muhammed Hakkani) HTTP://isaerdogan.org NEDİR YAZILARI serbest kürsü 07.10.2016 – 22:14 Dünyaya Allahı tanımaya geldik Habibine ittiba etmeye geldik molla 22.06.2012 – 01:26 Molla (şu farklı manalarda kullanılır) _Büyük İslam Alimi (Fatihin hocaları Molla Hüsrev, Molla Gürani gibi) _Medrese (islami ilimler tahsil edilen okul) da ders veren hoca (mollakasım gibi) _Medresede ders gören talebe _Medrese mektep tahsili olmadığı halde halk arasında hoca gibi kabul edilen kişi Molla kelime aslı itibariyle Arapça mevla (efendi) kelimesinden türemedir. Doğuda mele (ulu kişi) şeklinde telaffuz edilir. kurtuluş savaşı 18.05.2012 – 07:48 Adı var kendi olmayan hayali savaş. Kurtuluş savaşı diye bir savaş olmadı. Bu savaştan bahis, laik cumhuriyetin çocuklara okullarda dayattığı kurgusal bir öğretidir. Amaç: adına kemalizim denilen laik seküler ideolojiyi kabul ettirmek, bu ideolojiyle adı özdeş olmuş şahsiyeti kahraman yapıp kutsallaştırmaktır. Artık uyanma zamanı mustafa kemal atatürk 18.05.2012 – 07:35 Yunanistan topraklarında doğmuş ve her zaman bir yunan bir ingiliz gibi düşünmüş, avrupayı kendine model almış avrupalıyı idol bilmiş ve halkını avrupalı yapmak için çalışmış bir tarihi kişilik. HAKİKAT DERGİSİ 18.05.2012 – 07:21 Liderlerinin ismi ‘ergenekon terör örgütü’ baskınlarında deşifre edilen ‘müslümanları yok etme’ planları içinden çıkan, ‘dışarıda henüz devreye sokmadığımız Ö Öngüt ve İ evrenesoğlu gibi adamlarımız var’ çümlesi içinde adı…

Neden Yalnızca Oruç Allah için ?
Dini Hüküm , Hadis , İslami hayat , Soru-Cevap / 25 Mayıs 2017

­Allahın Adıyla Sual: “Ademoğlunun bütün amelleri kendisi için, oruç ise Benim içindir, artık onun mükafatını ben vereceğim.” [Buhari-Muslim] Hadisi Kutsisinde diğer ameli salihlerin değil de yalnız orucun ‘Allah için’ olmasını nasıl anlamalıyız ? Cevap: Allah bütün amellerin mükafatını bildirmiş olarak kul o mükafatı umarak amel eder. Mesela Farz Namaz Cennetin anahtarıdır Cennete girmeyi sağlar. Nafile namazlar Cennetin konakları köşk çadırlarıdır, tesbihler zikirler Cennetin ağaçları meyveleri sofraları. Zekat ahiret mülkünün çoğalması garantisidir. Kuran okumak ve Cihat etmek Cennet derecelerinin yükselmesidir. Hacc Umre günahların affı kefareti olarak Cehenneme düşmemeyi sağlar..vs Dolayısıyla kul tarafından yapılan her amel ve ibadet karşılığını elde etmek içindir. Bu açıdan o amel, ibadet aslında kulun kendisi için olmuş oluyor. Ancak oruç böyle değil. Çünkü Orucun mükafatı belirtilmemiştir. Dolayısıyla kul oruç tutarken somut bir ücret ve mükafat beklemez. Bu bir nevi karşılık beklemeden yalnız Allah istediği için, Allah’ı razı etmek için oruç tutmak oluyor. Şu halde oruç Allah için oluyor. Aslında bu durum, yani mükafatı olmasa bile Allah razı olacağı için ibadet etmek, ihlasın zirvesidir ve Allaha en yakın, mukarrebun kulların nasibidir. Mukarrebun kulların hayatını kuşatan bu hal, Ebrar kullar için yalnızca oruç’ta ele geçer. Öz Cevap: Bütün ameller karşılığında belirtilen somut mükafatı elde etme amaçlı yapıldığı için kula dönüktür….

Arapça Öğrenmek Vacip

Arapça öğrenmek her müslüman üzerine vaciptir. Çünkü Kuran Arapça nazil olmuştur.. Allah bizlerden Kuranı anlamamızı ister. Namaz arapça sureler ve dua ve zikirlerle kılınır. Namazı huşu ile hakkıyla kılmak için arapça bilmek gerekeir. Peygamberimiz arabdır. Bütün hadislerini arabi lisanla buyurmuştur. Bunları doğru bir şekilde kaynağından okuyabilmek için arapça bilmek gerekir. İslam için yazılan ilk eserler temel kaynaklar arapça kaleme alınmıştır, bunları okuyabilmek için arapça bilmek gerekir.. Arapça dünya müslümanlarının ortak dilidir. Müslüman kardeşinle irtibata geçmek için arapça bilmen gerekir. Arapça öğrenmek zor değildir.

RABITA ; Hayırla Terbiye Aracı

Soru: Gözü kapatıp şeyh efendiyi düşünmek (rabıta) dinde yok diyorlar.. Onlara en güzel ve kati cevabımız ne olmalı ? Kısa cevap: Dinde böyle bir yasak da yok. Madem ki rabıta yasak değil ve madem ki faydalı, hayra vesile.. demek ki sorun yok: caiz Uzun cevap: Dinde okul yapın yok Coğrafya okuyun yok Tarih yazın yok Fizik kimya yok Matematik okuyun yok Minare yapın yok Kubbe yapın yok Ameliyat yapın yok Organ nakli yok Kan bağışı yok Kulup açın yok Otel yapın yok Araba yapın yok Tren tramvay yok Dernek açın yok Kitap yazın yok Televizyon açın yok Radyo yapın yok Internete girin yok Filim çevirin yok Tiyatro oynayın yok Rehabilitasyon yok Onkoloji üroloji yok Binlerce yok yok! Ama bütün bunlar bizde çok! Islam bize ahiret saadetimiz için en gerekli olanı emreder, sevimli olanı tavsiye eder, zararlı olanı da yasak eder. Emir (farz) tavsiye (sünnet) ve yasak (haram) dışında kalan koca bir dünya daha var ki (mubah dairesi) en geniş dairedir ve yukarıda dinde yok listesinde bulunan maddelerin hepsi birer mübah olarak insanlara serbest edilmiş yaşam eğitim eğlence gereçleridir. Mubah ne yapılması ne de yapılmaması sevap veya günah olmayan iştir. Ancak bir mübah farz veya sünnete vesile olursa o zaman sevaba dönüşür….

Ayakta Su İçmek Caiz midir ?
Dini Hüküm , İslami hayat , Soru-Cevap / 19 Ağustos 2016

Allahın Adıyla Peygamber efendimiz ayakta su içmeyi yasaklamıştır. [Müslim] bununla birlikte zemzemi ve abdest artığı suyu ayakta içmiştir. Hz Ali de bir mescidde abdest almış ve ayakta artan suyu içmiştir. Alimler bu hadislerin arasını şöyle buldular: A_ Anlaşılan o ki ayakta içmeyi yasaklaması haramlık için değil (tenzihi) mekruh olduğu içindir. Hacet anında ayakta da içilebilir B_ İçilen su şifa için olursa ayakta içilebilir. Nitekim zemzem de abdest artığı da şifalı sudur ve ayakta içilmiştir. C_ Usul-u hadis ilminde kaide şudur: Peygamberin sözü ile fiili çelişirse fiili terkedilir sözü alınır. Madem ayakta içmeyin buyurdu içmeyiz, kendisi içti ise ona bakmayız. Netice: _Sünnet olan suyu oturarak içmektir _Zemzem ve abdest artığı şifadır, bunların ayakta içilmesi sünnettir. _ve illa suyu ayakta içmek mekruhtur bunu alışkanlık haline getirmemek kaydıyla ayakta da içilse günah olmaz. Duruma göre.. Şeyhimiz İmam Mahmud Efendi de suyu oturarak üç nefeste besmele ile içmeye çok tembih eder ve ancak zemzemi ve abdestten artan suyu kıbleye muteveccih ayakta içmektedir. İsaErdoğan, Sarıkaya Yozgat 19.08.2016 فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: “زجر عن الشرب قائماً”. فهذا الحديث الصحيح صريح في النهي عن الشرب قائماً، ولكن ثبت أيضاً أنه صلى الله…

Diyanet Reisinin Sakalı Şerif Yorumu

Diyanet Sayın Başkanım bir kelam etmiş: Hz Peygamber şimdi bunu görse sakal-ı şerif ziyaretlerini önce o yasaklardı” demiş. Bir din adamı ve diyanet imamı olarak bence de bu kelam hakikata mutabık değil. Ancak surçü lisan etti diye Başkanı topa tutmanın afişe etmenin reddiye düzme kuyruğuna girmenin alemi yok. Bunun kimseye faydası olmaz. Zaman ayrışma ayrılıkları ön plana çıkarma zamanı değil. Zaman hataları kapatma kusurlara karşı kulağı tıkama gözleri yumma zamanı. Çünkü düşman çok kinli ve ilk fırsatta bizleri kininde boğmaya yeminli. Velev ilmi bir reddiye yapılacak ise yapıcı üslup içinde olmalı bu. Kırmadan makamın saygınlığına riayet ederek edeple yapılmalı.. ‘Bu başkan zaten şöyle kusurlu böyle özürlü idi’ kabilinden eski bohçaları karıştırıp dökmek ne kadar ahlaki ne kadar faydalı ?! Diyanet diyanet olalı böyle müsbet faydalı bir başkan görmedi. Medrese kökenli ve medreseleri geliştirmeye azimli. 1000 kadar medreseden icazetli ilim ehlini bir kalemde diyanet çatısı altına alan biri. Atalet ve rehavet içinde bocalayan 140 000 diyanet personelini harekete geçirmek canlandırmak için çırpınan biri.. Gelelim reddiyecilerin deliline.. Allah Rasulu sas saçını kestirdiği bir defasında sahabeyi görevlendiriyor “Al bu telleri insanlara dağıt” buyuruyor. Bu hadisten kime ait olduğu kesin belli olmayan bir telin dış muhafaza camını çabuk çabuk öpmek için kuyruğa girmenin caiz…

Tövbe Suresi Başında Besmele Neden Yok
Dini Hüküm , Soru-Cevap / 5 Temmuz 2016

Allahın Adıyla Bu sorunun beş türlü cevabı var: 1) Tövbe Suresi müşriklerle yapılan anlaşmanın gizli ihanetlerinden sebep geçersiz kılındığını ilan eder. Araplarda bir anlaşma bozumu ilan edildiğinde besmele söylenmez idi başında. 2) Tövbe Suresi Bakara kadar uzun idi. Başından epey bir miktarı nesh edildi. Besmele o neshedilen kısım içinde gitti ve yazılmadı. 3) Peygamber Efendimiz gelen vahyi katiplere yazdırırken şöyle derdi: bunu içinde şu tür anlatım olan sureye ilave edin.. Tövbe suresinin ayetleri mevzuları Enfal suresinin ayetleriyle benzeştiği için onun peşine yazdılar 4) Hz Osman döneminde kitap nusha edilirken Sahabeler ihtilaf ettiler. Enfal ile Tövbe bir suredir diyen oldu. Hayır ayrı iki sure diyen oldu. Ayrı sureler diyenlerin görüşünü yansıtmak için araya bir miktar boşluk bırakıldı. Bir tek sure diyenlerin görüşünü yansıtmak için de Tövbe nin başına besmele yazılmadı. 5) Haz Aliye bu soru soruldu neden Tövbe Suresinin başında besmele yazılı değil? Şöyle cevap verdi: Besmele rahmettir emniyettir. Halbu ki bu sure müşriklere gazap ve rest için nazil olmuştur. Besmele bu gayeye aykırıdır. Tefsir El Cami liahkam il-Kuran Imam Kurtbi وٱختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أوّل هذه السورة على أقوال خمسة: الأوّل ـ أنه قيل كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية، إذا كان بينهم وبين قوم…