ESERLERİ

29 Mayıs 2019

Isa erdoğan’ ın kaleme aldığı ve tamamladığı ilmî eserleri

1 ) Ezberlerim.

Bir talebe Medreseye, Kuran Kursuna başladığında ezberlemesi gerektiği bütün dualar sırasıyla yazılmıştır. Bunlar müslümana hayat boyu lazım olacak önemli zikirler, kısa sureler, namaz duaları ve namaz dışında her ortamda lazım olan dualardır. Eser 66 sayfa olup orta boydur.

2 ) Emsile-i Cedide

Emsile Arapça lisanı öğreniminde Medrese kitaplarının ilkidir. sarf ilminin elif bası mesabesindeki eserin ilk müellifi tam olarak bilinmemektedir. Hz Aliye nispet edilmesi meşhurdur. Arapçada bir tek asıldan türeyen 24 siğa sıralanmış, sonra bunların herbirinin şahıslara çekimi uygulanmıştır. Bizim tekrar ele aldığımız şaheser, medresede adet olduğu üzere siğalar parmak çekimine göre dizayn edilmiş, ezberde görsellik ve fotoğrafını çekme metotları başarıyla uygulanmıştır. Kitabın sonuna yeteri kadar örnek fiiller ilave edilmiş, siğaların kelime manaları latinize edilmiş, bu sayede kitap mübtedi talebe için son derece kolay hale gelmiştir.

3 ) Bina (Yeni)

Bina, Arapça lisanı öğreniminde medrese ders kitaplarının ikincisidir. Fiilerin kaç babta geldiğini yani içinde bulunduğu yapı çeşitlerini bildirir ve her yapıya ait özel anlamı “ve binauhu li..” diyerek ayrıca belirtir. Bizim tekrar ele aldığımız kitapta bablar rakamlandırılmış, baplar her bölüm sonunda tablo içinde gösterilmiş ve böylece talebeye okuması ve ezberlemesi son derece kolay hale getirilmiştir.

Yorum Yapılmamış