İMAN ve İSLAM

20 Ekim 2018

İmanın Şartı Altı (6) Şeye İnanmaktır

 1. Allah’a
 2. Meleklerine
 3. Kitaplarına
 4. Peygamberlerine
 5. Ahirete (yeniden dirilmeye) ve
 6. Kadere, hayır ve şerri Allahın yarattığına inanan kişi imanlıdır, mümindir.

İslamın Erkanı beştir (5)

 1. Allah bir Muhammed Rasul olduğuna şahitlik etmek
 2. Günde beş vakit namaz kılmak
 3. Senede bir ay oruç tutmak
 4. Her sene malın % 2.5 zekatını vermek
 5. Ömürde bir kere Beytullahı haccetmek

Açıklama

Iman parçalanma (تجزي) kabul etmez. Yani altı şartın tamamına inanan kişi ancak iman sahibidir. Bunlarda bir kısmını inkar eden kesin kâfir olur, biraz imanlı olmaz. Imanın azı çoğu olmaz bu demektir.

Allaha iman tam olarak nedir ?

Allaha Kuranda anlatıldığı gibi iman etmektir. Allahın sıfatlarını doğru öğrenmeli ve bir eksik ne bir fazla etmeden inanmalı.

Allahın Zâtî Sıfatları 6 dır:

Vücud Kıdem Beka Vahdaniyet Muhkalefet Lil Havadis ve Kıyam bi Nefsihi

Allahın Subûtî Sıfatları 8 dir:

Hayat İlim Semi’ Basar İrade Kudret Kelam Tekvin (ihya imâte Terzik Tahkliq)

Yorum Yapılmamış