İslam Üniversitesi

29 Mayıs 2019

Arap lisanı fakültesi

Alet ilimleri علوم آلية tahsil edilir. Bunlar başlıca : sarf nahv belağat lugat mantık

Tefsir fakültesi

Tefsir Kuran ile beşer takati nispetinde Allahın muradını açıklayan ilim. Rivayet Tefsiri ve Dirayet Tefsiri türünde iki kısma ayrılır

Hadis fakültesi

Fıkıh fakültesi

Kelam Akaid fakültesi

Tasavvuf ahlak fakültesi

Nebevi Tıp fakültesi

Tebliğ fakültesi

Özel Sanatlar fakültesi

Yorum Yapılmamış