İsmailağa Kime Nasıl Oy Verir ?

2 Temmuz 2019

Islamiğa Cemaatini tanımayanlar için yazıyorum: O cemaatte şöyle bir durum asla yoktur “cemaat fertleri seçim öncesine kadar kime nereye oy vereceklerini bilmez şekilde, son dakikada gelecek bir talimatı beklemezler” Aksine herkes bir fikir ve şuur sahibi olarak oku hangi hedefe atacağını bilir, kimin samimi mümin, kimin sahtekar munafik olduğunu.. kimin Vatan için olduğunu, kimin vatanı satan olduğunu çok iyi bilirler.

Şimdi nerden icab etti bu! diye sorabilirsiniz. Tarikat cemaat benzeri yapılanmaları “aklını lidere teslim etmiş sürü” gibi gören cahiller var. Her fırsatta tarikatlara bu tür sözlerle söver tarikat ehline hakaret ederler. Eğer gerçekten bu tarz hareket eden oluşumlar varsa bilin ki ismailağa bundan beridir ve asla onlardan biri değildir.

Ismailağa mensuplarını ilimle eğitir. Tarikat törehatıyla değil. Onlara Kuran ve Sünneti ; Allahın Dinini öğretir. Artık onları sevk ve idare eden Din’dir tarikat değil.

“Din, mensuplarını bizzat kendi hür tercihleri ve övülmüş iradeleriyle en doğruya ve en güzele sevk eden ilahi nizamdır” tarifindeki durum aynen ismailağanın hâlidir.

Ismailağa cemaati bu şaşmaz ölçü sayesinde ülke menfaatini cemaat menfaatine tercih ederler. “Devlet bizim kursumuzu kapattı! yok bize arsa vermedi bina ihale vermedi!” gibi cüzi zararlara! göz dikip ülkeyi Vatanı toptan kaybedecek, tökezletecek büyük zararlar, ihanetler içine girmezler.

Sadece 2018 yılında 100′ den fazla Kursları Devlet eliyle kapatıldı ve malî ağır cezalar aldıkları halde metanetlerini korumuşlar ve Türkiyenin bekâ ve istiklâl mücadelesi verdiği şu kritik zamanda bundan sebep küsmemişler, birlik kuvvetini zayıflatacak, Milli menfaatlere halel getirecek tutumlar içerisine girmemişlerdir. Ve bütün bu olanlar karşısında kimi destekleyeceklerine karar verirken her fert imanından aldığı ışıkla bizzat kendisi tercihi yapmış ve hakka taraf bildiğine oyunu vermiştir.

Sürü psikolojisi demişken.. Tarikatları bu sözlerle itham edenlere bakın kuyruğuna tutundukları partiyi hiç bir vizyonu projesi millete hayrı yararı olmasa da tutarlar körü körüne destekler dururlar. Asıl sürü psikolojisi budur.

Sonra Allah şu âlemde insanlığı iki büyük topluluk şeklinde katagorize eder: Allahın taraftarları ve şeytanın taraftarları. Allahın adını yüceltme, Allahın dinini ihya ve tervic etme gayreti olmayanlar şeytanın sürüsüdür.

02.07.2019 isa erdoğan

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın