Kuran Harflerine karşılık Latin Harfler

3 Şubat 2019

Imam Mahmud Efendi Hazretleri Kuran harflerine çok ihtimam eder mektuplarını notlarını her şeyini Kuran harfleriyle yazar, Kuran harfleriyle (arapça farsca osmanlıca) yazılı kitapları okur okuturdu. Kuran Harfleri yerine zorla getirilmiş latince yazıları sevmez ve okumazdı. Dostları ve müritleri tarafından yazılmış mektuplar eğer Kuran harfleriyle yazılmış ise kendi okur, ama latin harfleriyle yazılmış ise okumaz ve Hızır Efendiye okuturdu.

Mahmud Efendi Hazretleri latin harfleri için bir defasında “Bu latin harfleri var ya bunlar bile insanın maneviyatını bozar” [1] buyurarak meselenin ruhani cihete tesirine tembihte bulunmuştur.

Bu sebeple onun Tarikat dersleri, Şer’i ilim kitapları, risaleler, mektuplar hep Arapça ve Osmanlıca olmuştur. Bizler de medreseye geldiğimizde onun talebelerini aynı hassasiyet içinde bulduk; asla Medresede Türkçe kitaba izin verilmez, bütün ilim kitaplarımız Arapça Osmanlıca olmuştur.

Ancak son zamanlar cehalet çoğalıp insanlar bu eserleri okuyamaz olunca ister istemez Ruhul Furkan, kitaplar, ders kağıtları vs latinize edilmiştir. Ancak bereket ve hayır Kuran harflerindedir.

Efendi Hazretlerinin kıdemli talebelerinden Nedim Palayan hocaefendi bir cemiyette şöyle dedi: Ihya-i Ulumiddin kitabının arapçasıni okuyorum.. O kadar bereketli ki 20 sayfa türkçeden okuyacağınıza bir sayfa arapçasını okuyun göreceksiniz aklınızda daha çok kalacak, daha çok istifade edeceksiniz.

Bunun sebepleri içinde fakirin mütalaası: Kuran Harfleri ile yazılanlar Kuranın Rasulullahın nurlu kelimeleridir. Bu kelimeleri değiştirmeden muhafaza etmek Kuranın feyzinden istifade etmeyi sağlayacaktır. Allah Rasulü sas bir sahabeye sünnet üzere yatış duasını öğretirken sonunda “..Senin gönderdiğin Nebiye iman ettim” demektedir. Sahabe duayı tekrar ederken “nebi” yerine “Rasul” demiştir. Ikisi de peygamber demektir. Ancak Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem efendimiz o bir tek kelimenin, muradifi ile değiştirilmesine razı olmamış “Hayır (وبنبيك الذي أرسلت) demelisin” buyurarak sahabeyi uyarmıştır. [2]

Bu hadis-i şeriften anlaşıldığı gibi Kuran ve Sünnetin mübarek kelimelerini değiştirmeden kullanmak Allahı ve Resûlünü razı etmekte ve başkasında bulunmayacak hayır ve berekete sebep olmaktadır. Bu itibarla Kuran Harfleri o ki Kuranı okumayı onlar sağlıyor.. Eşsiz bereket ve hayırları havi olacaklardır. Ve latin harfleri Kuran ile bu ümmetin bağını koparmak, Milleti merhumeyi cahil bırakmak, dinsiz avrupaya yaklaştırmak gibi fasit ve ihanet dolu garazlarla aramıza cebren sokulmuştur.. kıyamete kadar bereketten kesik ve ebter olacaktır. Çünkü hayır Allahın elindedir.

isaerdogan.org 03.02.2019


[1] Aktaran: Mehmet Turgut Oğuztürk, Turgut amca 2007, Edirne

[2] Buhari

Yorum Yapılmamış

Yorumlar kapalı.