Tarikatta Rabıta’nın Yeri
Tarikat / 25 Temmuz 2011

Rabıta müridin şeyhine sevgiyle bağlanmasıdır. Bu sevgi gereği şeyhini unutmayıp, onu devamlı aklında tutmasıdır. Rabıtadan amaç nedir ?  Rabıta müridi terbiye etmenin en etkin en tesirli aracıdır. tarikatın işleyişi başlığında anlatılacağ üzere tarikatta mürdilerin terbiyesi şeyh efendinin sohbetinde devamlı bulunmalarına bağlıdır. bu sohbetlerde bulunan manevi atmosfer müritleri sarar ve şeyhin h...

Tarikatın Dindeki Yeri
Tarikat / 24 Temmuz 2011

Tarikat-ı aliye-i nakşibendiye usul ve erkanını islam dinin yüce kaynaklarından alır, dolayısıyla bütünüyle dini islami bir hüviyete sahiptir. tarikat başka şeriat başka bir şey değildir. Tarikat şeriatın içinde ona payendedir. Nedir Tarikatın erkan ve üsulü, Tarikat neleri öğütler? Tarikat bir şeyhe biat etmeyi öğütler:  Peygambere vekalet edecek yüce bir din adamına biat etmek bütünüyle islami bir ...

Tarikat Nedir ?
Tarikat / 24 Temmuz 2011

Tarikatlar çok yönlü olgular olduğu için birden çok tarifleri vardır: Birinci tarif: Tarikat islami ibadet ve zikirlerden bazısının zorunlu görev kabul edildiği, bunun için bir Öğretici (şeyh, pir, mürşid) etrafında bir araya gelindiği yapılanmalardır. İkinci tarif: Tarikat Allaha vasıl olma yoludur. Kalp ayağı ile alemi enfüste ilmi bir hareket ile terakki edip Allaha vasıl olma yoludur. (İ.Rabbani A.Faruk...