Mahmud Efendi Rasulullahın Vekilidir
Müjdeci Rüyalar / 14 Şubat 2016

Dünya çapında büyük bir alim Şeyh Esseyyid Muhammed el-Maliki el-Alevi’nin Rüyası Olay öncesi: Medine-i münevvere sakinlerinden olan bu zat Hacc vakti Medineye  gelmiş bulunan bütün dünya ulema ve meşayıhına bir davet verir. Mahmud Efendi hazretleri de davetliler arasındadır. Mahmud Efendi Hazretleri salona giriş yapar ve bir yere oturur, Muhammed Alevi hz hemen ardından koşar ve bir daha elini ayağını ö...

Beykoz külliyesi ve Erbakan raporu!
İsmailağa Cemaati / 14 Şubat 2016

Mesud Akgül adında bir şahıs bir yazı yazmış Erbakan merhumun sağlığında yaptırdığı bir araştırma ve rapordan bahsediyor. Bu rapora göre beykozda inşa edilen külliyenin arkasında Rum Patrikhanesi varmış hatta inşaatı onlar finanse ediyormuş. Maksat ismailağa cemaatini fatihten söküp atmak ve böylece sur içi denilen bölgenin bütünüyle patrikaneye kalmasını sağlamak ve işte sonuçta ekumenlik elde et...

Peygamberin İzinde İmam Mahmud Efendi
Müjdeci Rüyalar / 14 Şubat 2016

Mahmud Efendi Cemaati Emru Bil-Maruf heyeti başkanı Ramazan İlhan hocaefendi (küçük resim) anlatıyor: Bir marufu emretme, münkerden nehyetme seferinde idik, Abdullah Ustaosmanoğlu hocamızın riyasetinde.. Adapazarında bir camide yatsı namazı akabinde vaaz ettim, cemaatten bir zat ısrarla bizi evine yemeğe davet etti, Kendisi Süleyman efendiye intisaplıymış ama bizi çok sevmiş.. müşavere ettik ve ihlaslı bir adama...

Tarikatta Rabıta’nın Yeri
Tarikat / 25 Temmuz 2011

Rabıta müridin şeyhine sevgiyle bağlanmasıdır. Bu sevgi gereği şeyhini unutmayıp, onu devamlı aklında tutmasıdır. Rabıtadan amaç nedir ?  Rabıta müridi terbiye etmenin en etkin en tesirli aracıdır. tarikatın işleyişi başlığında anlatılacağ üzere tarikatta mürdilerin terbiyesi şeyh efendinin sohbetinde devamlı bulunmalarına bağlıdır. bu sohbetlerde bulunan manevi atmosfer müritleri sarar ve şeyhin h...

Tarikatın Dindeki Yeri
Tarikat / 24 Temmuz 2011

Tarikat-ı aliye-i nakşibendiye usul ve erkanını islam dinin yüce kaynaklarından alır, dolayısıyla bütünüyle dini islami bir hüviyete sahiptir. tarikat başka şeriat başka bir şey değildir. Tarikat şeriatın içinde ona payendedir. Nedir Tarikatın erkan ve üsulü, Tarikat neleri öğütler? Tarikat bir şeyhe biat etmeyi öğütler:  Peygambere vekalet edecek yüce bir din adamına biat etmek bütünüyle islami bir ...

Tarikat Nedir ?
Tarikat / 24 Temmuz 2011

Tarikatlar çok yönlü olgular olduğu için birden çok tarifleri vardır: Birinci tarif: Tarikat islami ibadet ve zikirlerden bazısının zorunlu görev kabul edildiği, bunun için bir Öğretici (şeyh, pir, mürşid) etrafında bir araya gelindiği yapılanmalardır. İkinci tarif: Tarikat Allaha vasıl olma yoludur. Kalp ayağı ile alemi enfüste ilmi bir hareket ile terakki edip Allaha vasıl olma yoludur. (İ.Rabbani A.Faruk...